30. 6. 2022

Vážení rodiče,milí žáci, 

   právě jsme si rozdali vysvědčení, ohodnotili svou práci a snažení a rozešli se na letní prázdniny. Doporučila jsem každému z dětí jak si hlídat prospěch a několikrát během závěrečných týdnů školy jsme si ujasňovali, kde koho "bota tlačí" a jak s tím dále pracovat. Všichni žáci dostali za úkol zjistit nebo obnovit si svůj přístup do elektronické žákovské a každý týden školního roku hlídat, jaký mají v jednotlivých předmětech prospěch a tím řídit další přípravu do školy. 

   Ale nyní vás čekají krásné volné letní dny. Přeji všem dětem veselé a zážitkové prázdniny, rodičům příjemnou a dlouhou dovolenou. 

   Děkuji všem za pomoc a spolupráci v tomto školním roce. Děkuji za připomínky, podněty a upřímné jednání. Děkuji za úžasné kytičky, čokolády a dárečky. AH

PS: 1. září s úsměvem, aktovkou, penálem a přezůvkami !!

 

 

18. 4. 2022

Dobrý den, vážení rodiče,

dne 12. 4. se konaly třídní schůzky. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a pomohli mi s některými třídními záležitostmi. Připomínám a upřesňuji některé informace:

1. Děkuji za účast ve volbách zástupců z řad rodičů do školní rady.

2. Děkuji za připomínky k elektronické žákovské knížce. Vše jsem vyřídila vední školy. 

3. S dětmi jsme se domluvili na podmínkách přípravy herbáře: termín odevzdání do 10. 6., vylisovat 20 rostlin - bez kořene (pouze list, květ a stonek), tabulka k popisu rostlin je k dispozici ve třídě, pokud děti nedovedou určit nějakou rostlinu, vyplní název s mou pomocí (+ atlas rostlin, tablet..) ve škole.

4. Podala jsem informace o učivu v jednotlivých předmětech. Vysvětlili jsme si způsob přípravy na hodiny PŘ (děti se připravují na každou hodinu - bleskovky = 1 otázka z předchozího učiva, testy po dokončení tématu, ústní zkoušení - mluvit samostatně)

5. Školní výlet - předpokládaný termín je 8. a 9. 6. - Teplické skály, nocování v penzionu Jeníček Hodkovice, cestování vlakem

6. Další plánované akce: Návštěva dopravního hřiště, poslední návštěva knihovny - M.Kubátová, přírodovědné vycházky, Den Země

7. Pokud máte zájem,je kdykoli možná konzultae o prospěchu a chování. Stačí si se mnou domluvit termín schůzky. 

8. Nemocným dětem píši nové učivo do Teams, úkoly posílám na vyžádání, případně se domluvíme na předání sešitů. 

9. Připravujeme vystoupení čarodějnic dne 30. 4. cca v 18. 00 na náměstí v Malých Svatoňovicích. Nácvik bude probíhat vždy v út, st a pá od 7. 20 do 7. 50. První nácvik proběhne ve středu 20. 4. 

Děkuji a přeji hezké dny! AH

 

 

24. 1. 2020

Dobrý den, píši jen několik důležitých informací:

V tomto týdnu probíhá lyžařský kurz. Třída končí výuku v 11. 35. Odpolední družina tento týden není. Výtvarný kroužek začíná již ve 13. 00, konec ve 14. 30 (info máte také v ŽK), 

Prosím rodiče, pokud je to možné, podepisujte alespoň jednou za čas známky v ŽK

Vybíráme 35 Kč za autobus do Úpice - muzeum, 150 Kč - příspěvek na kopírování a PČ

ČJ - ukončili jsme učivo VS, ale budeme stále opkovat a procvičovat, zabýváme se slovními druhy, zopakovali jsme si mluvnické kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád (budeme nadále cvičit), do 31. 1. mají mít všichni přečteno Devatero pohádek a zapsáno na zápisovém lístku. Ve škole pokračujeme se čtenářskými dílnami - čtení ze zapůjčené knihy, vypracování úkolu.

M - opkujeme probrané učivo, připomněli jsme si více dělení se zbytkem, seznamujeme se s postupem písemného dělení. Rýsujeme trojúhelník a umíme vypočítat jeho obvod sečtením délek stran. Připomínám a prosím: k rýsování je potřeba ostře ořezaná tužka č. 3, seřízené kružítko, trojúhelník s ryskou a další pravítko. Prosím nekupujte "zábavné a nefunkční" pomůcky na hraní.

AJ - Začali jsme U 11 - Seasons, Weather. Předchozí lekci jsme ukončili projektem. U11 mají děti zapsanou a poslouchají CD.

PŘ - Ukončili jsme dělení obratlovců a umíme charakterizovat jednotlivé skupiny a uvést příklady živočichů s uvedením celého názvu (např. pstruh potoční). Děti vypracovali a odevzdali referát o ptáku vlastního výběru. Společně ve škole za pomocí tabletu a encyklopedií vypracovali referát o vybraném svaci. Čeká nás příští týden opakovací test.

AH

2. 1. 2022

Vážení rodiče,

 

Vláda ČR schválila následující změnu mimořádného opatření ve školách:

 

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x

 

v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek

 

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí

 

- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné

 

lhůtě po prodělání nemoci

 

2. 1. 2022

Přeji všem žákům i rodičům hodně zdraví a pohody do nového roku!

24. 12. 2021

Krásný štědrý den!

V Teams máte zadání domácí práce na prázdniny. Najdete tam i odkaz na Devatero pohádek online. Pokud budete cokoli potřebovat, napište mi. 

Všem přeji krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Uvidíme se opět 3. 1. 2022. Buďte na sebe opatrní, dodržujte hygienická opatření a pečujte o sebe a své blízké. AH

 

29. 11. 2021

Informace pro rodiče:

ČJ - ukončili jsme opakování ze 3. třídy - nauka o slovu, probrali jsme stavbu slova, předpony a předložky. Nyní jsme začali procvičovat a prohlubovat vyjmenovaná slova. Ve slohu se snažíme o správné vyjadřování, tvoříme rozvité věty, rozvíjíme si slovní zásobu formou her a cvičení. Při čtení a čtenářských dílnách vyprávíme děj přečteného textu, sledujeme hlavní postavy i celý děj knihy. Přečtené knihy zapisují děti na zápisové lístky, které mají ve škole k dispozici i pro zápis knih přečtených doma. Doma děti trénují hlasité čtení i čtení potichu. Knihy si vybírají podle svého zájmu. Další plánovaná doporučená četba je Devatero pohádek Karla Čapka.

M - seznamujeme se s čísly do 10 000, čísla porovnáváme, zaokrouhlujeme a provádíme sčítání a odčítání čísel bez přechodu zpaměti. Násobíme mimo obor násobilky, opakujeme písemné sčítání a odčítání. Řešíme jednoduché slovní úlohy.

AJ - tvoříme věty se slovesy to be, to have got, can, tvoříme otázku i zápor těchto sloves. Procvičujeme slovní zásobu: sporty, hudební nástroje, nově jídlo. Zkouším slovní zásobu písemně i ústně.

PŘ - ukončili jsme tématický celek Rostliny. Napsali jsme opakovací test, který si děti odnesli domů k podpisu. Téměř každou hodinu píšeme "bleskovku": 1 - 2 otázky z učiva předchozí hodiny. Pomáhají nám připravovat se na hodiny a tím ina opakovací test.

VV - pilně jsme se připravovali na vánoční jarmark, který byl nakonec zrušen. Všecho krásné zboží si děti odkoupily ve škole. Alespoň mají vánoční dárečky......AH