15.1.2018

ČJ - referáty knih Ludvíka Středy proběhly, do knihovny v Úpici pojedeme 25. 1. a budeme besedovat o životě a díle Marie Kubátové

Procvičujeme stále vyjmenovaná slova a opakujeme i předchozí učivo. Velké problémy máme s předponou vy-,již minulý týden jsme se dostali ke slovním druhům. Bezpečně by děti měly poznat podstatné jméno, přídavné jméno a sloveso.

M - prosím nadále trénovat písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání, při geometrii rýsujeme přímky rovnoběžné, kolmé i různoběžné. Právě studujeme kruh a kružnici.

PŘ - na pátek 19. 1. bude připraven opakovací test o houbách a rostlinách, začínáme kapitolu "Vlastnosti živočichů"

AJ - pracujeme mimo jiné se slovesem "like"

___________________________________________________________________

3.1. 2018

Přejeme všem rodičům pohodový rok 2018.

ČJ - blíží se pololetní vysvědčení, opakovat vyjmenovaná slova a další učivo podle učebnice až do str. 36

     - Ludvík Středa - přečíst knihu, referáty nejpozději do 14. 1.

M - procvičovat násobilku, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, každý pátek máme geometrii 

AJ - opakovat slovíčka, tvoříme jednoduché věty se slovesy: to be, to have got, can i se zápory

PŘ - máme probrané části rostlin, používat k přípravě na vyučování i učebnici, téměř každou hodinu píšeme krátký testík

Na konci roku 2017 jsme měli krááásnou třídní besídku, navštívili jsme Rautis - výroba skleněných ozdob a Muzeum řemesel Podkrkonoší v Poniklé. Fota z obou akcí najdete ve fotogalerii našich školních webových stránek.

____________________________________________________________