ATLETICKÉ FINÁLE ÚPICE  28.5.2019  
Sportovní finále - vybraní žáci.

PREVENTIVNÍ PROGRAM  30.5.2019  
Program ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Trutnov. Téma: Nebezpečí sociálních sítí.

ZACHRAŇ ŽIVOT   30.5.2019

Projekt Školního parlamentu - žáci si prakticky vyzkouší základní dovednosti první pomoci. 

 

ŠKOLNÍ VÝLET          6.6.2019

Odjezd v 7.00 hodin, návrat do 16.00 hodin. Doprava objednaným autobusem. 1.část výletu: Archeopark Všestary, 2.část výletu: Bazén Všestary.   http://archeoparkvsestary.cz/     Vybíraná částka 400 Kč

                                                        http://skvlnka.cz/bazen-a-sauna-vsestary.html

PROBRANÉ UČIVO V TOMTO TÝDNU

ČJ

Opakování číslovek - druhy, skloňování.

Skloňování zájmena JÁ.

Rozdíly v zápisu s sebou x sebou.

Větné členy - podmět, přísudek.

 

M

Desetinná čísla  - sčítání a odčítání.

Jednotky délky v desetinných číslech.

 

AJ

Přítomný čas prostý – oznamovací, tázací a záporné věty.

Mapa, směry, povely.

Časopis Click – slovíčka - nový článek.

 

VL

Orientace na mapě Evropy.

Starší dějiny našeho území. Časová osa.

 

Kostra člověka.

Trávicí soustava.

Oběhová soustava.