V PÁTEK 13.12.2019 se koná třídnická hodina 5. třídy, ukončení výuky ve 12.15 hod. Třídnická hodina je prozatím poslední.

 Na rodičovské schůzce byl odhlasován rodičovský příspěvek ve výší 260 Kč na žáka a školní rok. Peníze již vybíráme.

 

Možnost jak pomoci svému dítěti s angličtinou naleznete na tomto odkazu:

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

 

PROBRANÉ UČIVO V TOMTO TÝDNU

ČJ

 Předložky s-, z- opakování.  Skupiny bě/bje, vě/vje, mě/ mně. Popis předmětu. Dopis Ježíškovi. Narodil se Ježíšek.

 

M

 Velká čísla - početní výkony. Aritmetický průměr. Obvody obrazců.

 

AJ

 Yes/No questions x Wh questions.  Click- sports.

 

VL

 Poloha a povrch Evropy.

 

 Život ve vodě  a u vody. Tonda obal.

 

 

Nabídka zájmových kroužků