24. června - projektový den 6. třídy Řečtí bohové

14. června - školní výlet: Police nad Metují, Ostaš, Brodský rybník

27. května - školní akce TŘÍDA NA NIVÁCH ve SVČ v Trutnově

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY se konají v úterý 12. dubna v 17 hodin. Těšíme se na Vás.

Exkurze Vrchlabí - 6.4.2022 

Ve středu dne 6.4. jede 6. třída do Vrchlabí do ekologického střediska KRNAPu "Krtek" na program s názvem: Koloběh života. Akce je z velké části hrazena z grantu KRNAPu. Žáci platí pouze 30Kč, budeme hradit z třídního fondu.

Odjíždíme v 7.45 hod. autobusem od školy, zpět návrat mezi 13.30 -14.00 hod.. Je nutné si na tento den odhlásit oběd. S sebou svačinu, pití, oblečení spíše sportovní - část programu se odehrává i venku. Dále s sebou tužku a zápisník.

28. února - 4. března                                                                                          

        KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY!                                                                  

 

Na pátek 18. února máme naplánovanou exkurzi. Navštívíme:

1) INTERAKTIVNÍ MUZEUM POD ČEPICÍ v Hronově - výstava "V jednom kole"

2) Výstavu "Za starými řemesly a živnostmi pod Jestřebími horami" ve Rtyni v Podkrkonoší

 

22. prosince 2021

Přeji Vám všem krásné Vánoce plné pohody, lásky,

vzájemného porozumění a v novém roce hlavně hodně zdraví. IVít.

 

19. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví , ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. 11. 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách. Sledujte prosím web školy  http://www.zsms.cz/

Dále připomínám, že vybíráme 260 Kč na SRPDŠ. IVít.

 

Od 1. září dojde v aplikaci Škola Online k zprovoznění dalších funkcí, nově uvidíte absenci Vašeho dítěte či školní akce (prázdniny, exkurze, výlety). Z toho důvodu přikládám v příloze, jak omlouvat absenci dítěte třídnímu učiteli. PROSÍM, VYUŽÍVEJTE PRO KOMUNIKACI S UČITELI POUZE ŠKOLU ONLINE.

Návod Škola Online - zprávy, absence                    Organizace šk. roku 2021/2022

 

Milí šesťáci, už se na vás moc těším.

Irena Vítová, třídní učitelka 6. třídy