7. 4.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 12. dubna 2022 proběhnou třídní schůzky, a to od 17 hodin. Těším se na viděnou! J. Gruntová

28. 1. 2022

Vážení rodiče,

v pondělí 31. 1. obdrží žáci pololetní vysvědčení, výuka bude zkrácena do 12 hodin, ve 12:10 jdou do jídelny na oběd, domů.  Pololetní prázdniny mají žáci v pátek 4. 2.

Nové informace k testování ve školách

S účinností od 31. 1. platí výjimka z povinného testování ve školách, a to pro zaměstnance i žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízenaod  izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Osobám v ochranné lhůtě nebude ani při rizikovém kontaktu nařízena karanténa. Ochranná lhůta se počítá 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

Pro prokázání této skutečnosti je nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním RT-PCR testu včetně data jeho podstoupení. (Žáci mohou doložit v papírové či elektronické formě, případně mi můžete zaslat potvrzení o prodělání nemoci také e-mailem, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NESTAČÍ).

 

 

5. prosince 2021

V týdnu od 6. - 10. 12. bude pro žáky v karanténě probíhat distanční výuka. Učivo bude zadáváno v MS Teams. Hodiny, které budou probíhat online, jsou zapsány v níže přiloženém rozvrhu. Online výuka bude probíhat ve Studvisoru, pozvánku najdete v jednotlivých předmětech MS Teams.

 

Karanténa

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

M

 

D

 

Út

ČJ

 

M

AJ

 

St

 

M

NJ

F

Čt

 

ČJ celá třída

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

20. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. 11. 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách. Sledujte prosím web školy  http://www.zsms.cz/.

Rovněž připomínám, že vybíráme 260 Kč na SRPDŠ.

J. Gruntová

 

 

14. října 2021

Od soboty 16. října do neděle 24. října 2021 se uskuteční v obou budovách školy akce ve sběru starého papíru. Papír můžete odvézt do obou budov školy a uložit ve vestibulu i odpoledne a večer. 

Papír musí být svázaný nebo v krabici.

Děkujeme!

 

 

12. září 2021

Vybíráme:

PS Český jazyk - mluvnice              89 Kč

PS Český jazyk - literatura              85 Kč

PS Deutsch mit Max                      152 Kč

Časopis AJ                                     174 Kč

Třídní fond                                      200 Kč

Celkem                                           700 Kč

Uvedenou celkovou částku můžete zaplatit jednorázově nebo ve dvou splátkách (první splátka do konce září, zbytek do konce října).

V pondělí 27. 9. 2021 nebude na naší škole probíhat výuka. Jídelna nevaří.

Přeji vám příjemný týden.

Jana Gruntová

 

3. 9. 2021

Vážení rodiče, milí sedmáci.

Zahájení nového školního roku máme úspěšně za sebou a v prvních dnech jsme se také věnovali třídním aktivitám.

Od pondělí 6. 9. 2021 již učíme dle rozvrhu (učebnice děti dostaly na konci loňského šk. roku, sešity mají ve škole - postupně si je v jednotlivých předmětech nadepíší a vezmnou domů). 

Připomínám, že v následujícím týdnu bude probíhat opět testování, a to 6. a 9. září. 

Přeji všem příjemný víkend. 

Jana Gruntová

 

30. 8. 2021

Vážení rodiče, milí sedmáci,

zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. od 7.45 hodin. Žáci sedmé třídy mají sraz před školou v 7.30 hodin, poté se společně přesuneme do třídy, kde bude provedeno první antigenní testování, další dva termíny testů jsou naplánovány na 6. a 9. září.

(Testování se netýká žáků, kteří mají 14 dnů po ukončeném očkování nebo mají méně než 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19, případně byli již testování a mají platný oficiální test – vše musí být doloženo již 1. 9. 2021)

Ve škole se první den žáci zdrží 2 vyučovací hodiny, to znamená do 9.25 hodin. S sebou by měli mít přezůvky, pití, penál, nějaký poznámkový blok a roušku, kterou musí nosit ve společných prostorech (šatna, chodby, …). Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku.

Ani v letošním roce se žáci nebudou z hygienických důvodů během dne stěhovat po škole (do učeben), ale budou celý den trávit v kmenové třídě, pokud nebudou mít dělenou hodinu. Naší třídou je učebna přírodopisu, která prošla o prázdninách rekonstrukcí.

První školní den se zaměříme na rozvrh, školní řád, pravidla bezpečného chování ve škole a hygienická pravidla, vše ostatní vyřešíme společně v dalších dnech.

Žáci, kteří se stravují v jídelně, mají možnost přihlásit si již od středy 1. 9. obědy. 

Ve čtvrtek a v pátek bude výuka zkrácena na 4 vyučovací hodiny, tedy do 11.25 hodin, poté půjdou žáci do jídelny.

Učebnice, které mají děti doma, budou potřebovat až v pondělí, kdy se začne učit dle rozvrhu, proto je není potřeba nosit již první den!

Od 1. září dojde v aplikaci Škola Online k zprovoznění dalších funkcí, nově uvidíte absenci Vašeho dítěte či školní akce (prázdniny, exkurze, výlety). Z toho důvodu přikládám v příloze, jak omlouvat absenci dítěte třídnímu učiteli. PROSÍM, VYUŽÍVEJTE PRO KOMUNIKACI S UČITELI POUZE ŠKOLU ONLINE.

Návod Škola Online - zprávy, absence                    Organizace šk. roku 2021/2022

Přeji všem příjemné dny. J. Gruntová