14. 6.

Vážení rodiče, 

uvádím informace k blížícím se akcím.

Středa 22. 6. dějepisná exkurze do muzea v Trutnově a na naučnou stezku k památníku Gablenz, vztahující se k bitvě v Trutnově roku 1866.

Pátek 24. 6. dopolední program v SVČ Na Nivách - prostřednictvím her a aktivit budeme cílit na třídní kolektiv.

Bližší informace Vám děti zanesou na lístečcích.

 

24. 4.

Vážení rodiče,

uvádím vybrané informace z třídní schůzky. Probralli jsme chování a prospěch, upozornila jsem Vás na možnost doučování/konzultací ve všech předmětech, a také na možnost opravit si špatné známky, řešili jsme plánované akce:

a) Exkurze do Prahy -  úterý 10. 5. (dle počasí může dojít ke změně termínu), hrazeno ze SRPDŠ,

b) Školní výlet - Jinolice a okolí, v termínu 17.-19.5., odhadovaná cena je cca 1800,-, vybíráme do pondělí 9. 5.,

c) Pěší výstup na Sněžku - dle domluvy přesunuto do 9. třídy,

d) SVČ Na Nivách - pátek 24. 6.,

a také jsem Vám předala informaci od metodika prevence, kterou naleznete zde.

Děkuji za spolupráci, LH

 

3. 4. 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 12. dubna 2022 proběhnou třídní schůzky, a to od 17 hodin. Těším se na viděnou! LH

 

21. 3.  

Vážení rodiče,

škola se žákům otevírá v 7.25 hod., ve třídě mají být v 7.35 hod., výuka začíná v 7.45 hod.

 

25. 2. 

Přeji všem pěkné jarní prázdniny! A v pondělí 7. března se budu těšit na viděnou!

 

28. 1. 2022

Vážení rodiče,

v pondělí 31. 1. obdrží žáci pololetní vysvědčení, výuka bude zkrácena do 12 hodin. Pololetní prázdniny mají žáci v pátek 4. 2.

 

Nové informace k testování ve školách

S účinností od 31. 1. platí výjimka z povinného testování ve školách, a to pro zaměstnance i žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Osobám v ochranné lhůtě nebude ani při rizikovém kontaktu nařízena karanténa. Ochranná lhůta se počítá 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

Pro prokázání této skutečnosti je nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním RT-PCR testu včetně data jeho podstoupení. (Žáci mohou doložit v papírové či elektronické formě, případně mi můžete zaslat potvrzení o prodělání nemoci také e-mailem, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NESTAČÍ).

 

23. 12.

Přeji Vám všem veselé Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví! 

Od 3. ledna budou Vaše děti čekat drobné změny. Paní učitelka Janýrová nastupuje na mateřskou dovolenou, proto bude pozměněn rozvrh i někteří vyučující. Podrobnosti najdete v el. ŽK.

 

5. 12. 

V týdnu od 6. - 10. 12. bude pro žáky v karanténě probíhat distanční výuka. Učivo bude zadáváno v MS Teams. Hodiny, které budou probíhat online, jsou zapsány v níže přiloženém rozvrhu. 

 

 

7.45-8.30

8.40-9.25

9.45-10.30

10.40-11.25

11.35-12.20

 

PO

Čj

NjB

M

 

D

 

ÚT

 

AjA/AjB

 

M

 

 

ST

AjA/AjB

M

 

Čj

 

 

ČT

 

 

 

Čj

 

 

PA

M

 

F

 

 

 

 

 

 

20. 11.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví , ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech
22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách. Testování se nebude týkat očkovaných dětí. 

Pokud by se u někoho objevil pozitivní test, budeme příslušné zákonné zástupce ihned informovat.

 

14. 10.

Od soboty 16. října do neděle 24. října 2021 se uskuteční v obou budovách školy akce ve sběru starého papíru. Papír můžete odvézt do obou budov školy a uložit ve vestibulu i odpoledne a večer. 

Papír musí být svázaný nebo v krabici.

Děkujeme!

 

6. 10.

Vážení rodiče, milí osmáci, 

v pátek 8. 10. nás čeká dějepisná exkurze do BroumovaOdjezd bude autobusem od školy, sraz v 7.45 hod. Čeká nás výukový program Baroko, prohlídka kláštera a dřevěného hřbitovního kostelíka. 

Předpokládaný příjezd do Malých Svatoňovic bude ve 14 hodin.  

Cena: 260 Kč  

S sebou svačinu na celý den (bude možnost zakoupení pizzy na náměstí), blok, psací potřeby. Nezapomeňte dětem odhlásit obědy!

 

13. 9.

Vážení rodiče,

Vaše děti obdržely ve škole pracovní sešity, které je nutné zaplatit.  Uvedené částky můžete uhradit jednorázově nebo ve třech splátkách (první splátka do konce září, druhá do konce října, zbytek do konce listopadu). Pozor, některé pracovní sešity platí všichni, jiné jsou rozděleny dle jazykových skupin.

všichni žáci

PS Český jazyk - mluvnice                 89 Kč

PS Český jazyk - literatura               85 Kč

PS Project 3 Workbook                   305 Kč

volba povolání                                   113 Kč

třídní fond                                       200 Kč

dle skupin

skupina NjA - PS Deutsch mit Max     152 Kč

skupina AjA - časopis                         250 Kč     

skupina NjB – prozatím pokračuje ve stávajícím PS z loňského roku

skupina AjB – časopis                         174 Kč

 

Dále bych Vás chtěla upozornit, že v pondělí 27. 9. 2021 nebude na naší škole probíhat výuka. Jídelna také nevaří.

Děkuji, s pozdravem, L. Hnízdilová

 

3. 9. 2021

Vážení rodiče, milí osmáci.

Zahájení nového školního roku máme úspěšně za sebou a v prvních dnech jsme se také věnovali třídním aktivitám.

Od pondělí 6. 9. 2021 již učíme dle rozvrhu (učebnice děti dostaly na konci loňského šk. roku, sešity mají ve škole - postupně si je v jednotlivých předmětech nadepíší a vezmnou domů). 

Připomínám, že v následujícím týdnu bude probíhat opět testování, a to 6. a 9. září. 

Přeji všem příjemný víkend. L. Hnízdilová

 

30. 8. 2021

Vážení rodiče, milí osmáci,

zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. od 7.45 hodin. Žáci osmé třídy mají sraz před školou v 7.30 hodin, poté se společně přesuneme do třídy, kde bude provedeno první antigenní testování, další dva termíny testů jsou naplánovány na 6. a 9. září.

(Testování se netýká žáků, kteří mají 14 dnů po ukončeném očkování nebo mají méně než 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19, případně byli již testování a mají platný oficiální test – vše musí být doloženo již 1. 9.)

Ve škole se první den žáci zdrží 2 vyučovací hodiny, to znamená do 9.25 hodin. S sebou by měli mít přezůvky, pití, penál, nějaký poznámkový blok a roušku, kterou musí nosit ve společných prostorech (šatna, chodby, …). Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. 

Ani v letošním roce se žáci nebudou z hygienických důvodů během dne stěhovat po škole (do učeben), ale budou celý den trávit v kmenové třídě, pokud nebudou mít dělenou hodinu. Naší třídou je učebna angličtiny, která prošla o prázdninách rekonstrukcí.

První školní den se zaměříme na rozvrh, školní řád, pravidla bezpečného chování ve škole a hygienická pravidla, vše ostatní vyřešíme společně v dalších dnech.

Žáci, kteří se stravují v jídelně, mají možnost přihlásit si již od středy 1. 9. obědy. 

Ve čtvrtek a v pátek bude výuka zkrácena na 4 vyučovací hodiny, tedy do 11.25 hodin, poté půjdou do jídelny.

Učebnice, které mají žáci doma, budou potřebovat až v pondělí, kdy se začne učit dle rozvrhu, proto je není potřeba nosit již první den!

Od 1. září dojde v aplikaci Škola Online k zprovoznění dalších funkcí, nově uvidíte absenci Vašeho dítěte či školní akce (prázdniny, exkurze, výlety), přikládám návod, jak omlouvat absenci dítěte třídnímu učiteli.

PROSÍM, VYUŽÍVEJTE PRO KOMUNIKACI S UČITELI POUZE ŠKOLU ONLINE.

 

Návod Škola Online - zprávy, absence                        Organizace školního roku 2021/22

 

Přeji klidné dny, L. Hnízdilová