Milí osmáci,

vzhledem k tomu, že je škola uzavřena, je třeba navázat spojení přes internet.

Na tomto místě budete nacházet pokyny k výuce na dálku.

Pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte vyučujícího daného předmětu pomocí e-mailu.

Kontakty najdete v sekci VÝUKA - ZAMĚSTNANCI.

Práci si dobře rozplánujte, nenechávejte vše na poslední chvíli.

Školní e-mail: irena.vitova@o.zsms.cz

Do neděle 15.3.2020 zašlete na moji adresu svůj e-mail, abychom mohli být v kontaktu.

Irena Vítová - třídní učitelka

Učivo na týden od 6. 4. do 10. 4.

ANGLICKÝ JAZYK    DISASTERS - prezentace    R+R - APRIL

ZEMĚPIS    Karlovarský kraj - prezentace

 

Učivo na období od 11. 3. do 3. 4.

Český jazyk 1   Český jazyk 2    prezentace - rozbor věty jednoduché  řešení   Český jazyk 3

Dějepis 1   Dějepis 2    Dějepis 3

Zeměpis 2 + 3     Jihočeský kraj - prezentace

Anglický jazyk 2 + 3

Anglický jazyk - příloha - nepravidelná slovesa

Anglický jazyk 1 - řešení - Workbook  

Anglický jazyk 1

Německý jazyk 1 - řešení  Uč  PS  PS-test  Německý jazyk 2  Německý jazyk 3

Technické kreslení

Matematika 1   Matematika 2   PL1  Řešení  Matematika 3  PL2

Chemie 1    Chemie 2

Přírodopis 1  Přírodopis 2   Přírodopis 3

Fyzika 1  Fyzika 2

Soutěž 1   Soutěž 2  Soutěž 3   Soutěž 4