Školní parlament projektem Zachraň život ukončil pro letošní rok organizování akcí.

ŠP bude nové akce a projekty  pořádat opět ve školním roce 2019/2020. 

 

 PŘEHLED AKCÍ ŠP

 

Členové Školního parlamentu

Cíl a motto Školního parlamentu

Činnosti Školního parlamentu

Koordinátor ŠP - Ing. Eva Brátová 

Koordinátorem Školního parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament).  Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.