Úvod
Vítejte na stránce Školního parlamentu. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o fungování našeho parlamentu.

Koordinátor ŠP - Ing. Eva Brátová
Koordinátor žákovského parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament, rada, sněm apod.). Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.

Členové Školního parlamentu:
Každá třída od 5. do 9. třídy má ve školním parlamentu 2 zástupce, kteří byli žáky dané třídy zvoleni. 

V parlamentu se chceme věnovat těmto činnostem:

- proměny fyzického prostředí školy a jeho okolí
- zlepšování atmosféry ve škole
- rozvíjení vzdělání žáků
- podporování charity
- podporování informovanosti napříč školou

AKCE – První pomoc
Školní parlament připravuje akci pro spolužáky. Formou řešení praktických úkolů si žáci naší školy ověří,
zda umí poskytnout první pomoc.

Cíl a motto Školního parlamentu