Úvod
Vítejte na stránce Školního parlamentu ve škole Malých Svatoňovicích. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o fungování našeho parlamentu. Např. celý tým, který se na žákovském parlamentu podílí, kontakty , novinky, náplň naší práce.

Koordinátor ŠP - Ing. Eva Brátová
Koordinátor žákovského parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament, rada, sněm apod.). Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.

Členové Školního parlamentu:
Každá třída od 5. do 9. třídy má ve školním parlamentu 2 zástupce, kteří byli žáky dané třídy zvoleni. 

V parlamentu se chceme věnovat těmto činnostem:

- proměny fyzického prostředí školy a jeho okolí
- zlepšování atmosféry ve škole
- rozvíjení vzdělání žáků
- podporování charity
- podporování informovanosti napříč školou

AKCE – Klidový koutek
Formou ankety probíhá akce: Jak vybavit náš klidový koutek.
Koutek byl zřízen v zadní části chodby v 1.patře budovy druhého stupně a má sloužit žákům ve volných chvílích. ŠP by rád znal názory všech, jak jej vybavit, aby jej využilo co nejvíc dětí.

Cíl a motto Školního parlamentu