Příběhy bezpráví

05.12.2017

Příběhy

V rámci tohoto celorepublikového projektu se mladí lidé seznamují s příběhy těch, kteří byli svědky nějakého bezpráví v různých historických obdobích nebo z politických důvodů prošli věznicemi a zasluhují si uznání a pozornost. Letošní téma Příběhů bezpráví bylo: „Příběhy železné opony“. 29. listopadu žáci 9. třídy zhlédli krátký film „Meze“, který se týkal období kolektivizace zemědělství. Poté následovala beseda s naším milým hostem panem Antonínem Burdychem – svědkem událostí „heydrichiády“ na Končinách. Při této příležitosti jsme uctili památku obětem fašismu na koupališti.

Zpět