Projekt Osudové osmičky

21.05.2018

Projekt

Školní projekt, týkající se významných výročí naší republiky, proběhl pro žáky 5. až 9. třídy 18. 5. 2018. Školní parlament připravil průběh projektu tak, aby se žáci mohli v průběhu dopoledního vyučování přemisťovat mezi jednotlivými dílnami podle propracovaného časového rozvrhu.V každé dílně bylo zpracováno jedno důležité výročí, byl vybrán rok 1618, 1868, 1918, 1938, 1948 a 1968. V sedmé dílně nazvané Doba měli žáci časovou osu a různé historické události se pokoušeli dobře seřadit. Náplň jednotlivých dílen vznikl z nápadů paní učitelky Janýrové, Václavkové a Brátové. Veškeré informace zpracované parlamentem byly umístěny přehledně na nástěnku, aby žákům napomáhaly snadně se orientovat v průběhu dílen. Dílny byly úspěšné
a žáci hravou formou získali spoustu důležitých informací. Ve fotogalerii naleznete fotky z akce.

Zpět