Návštěva hasičské zbrojnice

10.09.2018

Návštěva

V pátek 7. 9. navštívili žáci 1. – 4. třídy místní „hasičárnu“, kde jim spolužáci „hasiči“ předvedli své umění. Mnoho přihlížejících dětí si vyzkoušelo běh s hadicí, překonání překážky, běh po kladině i s přilbou na hlavě a dvěma hadicemi v ruce. Odvaha jim rozhodně nechyběla. Doufáme, že se k našim hasičským závodníkům přidají brzy další.

Zpět