Projekt ŠP Zachraň život

31.05.2019

Projekt

Ve čtvrtek 30.5.2019 zorganizoval Školní parlament dílny k první pomoci. Formou řešení praktických úkolů si žáci naší školy od 5. do 9. třídy ověřili, zda umí poskytnout první pomoc. Školní parlament si připravil jednotlivá stanoviště, ve kterých nejprve spolužákům zahráli scénku, při které se stal úraz. Žáci pak museli reagovat a poskytnout první pomoc. Na závěr každé dílny pak společně probrali správný postup a vše si znovu zopakovali. Stanoviště byla: krvácení, popáleniny, bezvědomí a umělé dýchání, transport. Při celé akci pomáhali i žáci ze zdravotního kroužku. Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

Zpět