Projekt - Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice

28.06.2019

Projekt

V naší škole se v současné době realizuje projekt Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice. Dojde ke stavebním úpravám přírodovědné učebny na 2. stupni a výtvarné učebny na 1. stupni. Jedná se o stavební úpravy odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu. Cílem projektu je zajistit stavební úpravy a pořídit vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (konkrétně technické a řemeslné obory a přírodní vědy). Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu do upravovaných odborných učeben, včetně bezbariérového WC. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality vzdělání ve vztahu k budoucímu uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Plakát zde...

 

Zpět