Program 5. třídy Začínáme spolu

12.09.2019

Program

V těchto dnech proběhl v páté třídě adaptační program ve spolupráci s PPP Trutnov. Do této třídy přibylo 10 nových žáků, a tak byl zaměřen na vzájemné poznání žáků i nové třídní učitelky. Po oba dva dny byly děti vedeny k různým aktivitám (komunitní kruh, práce s dovednostmi, komunikační řetězec, hry aj.) Program se vydařil, i počasí nám přálo, a tak při hodnocení na konci akce děti mohly uvést, že získaly spoustu nových kamarádů.

Zpět