Projekt - Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice

01.10.2019

Projekt

Během prázdnin se v naší škole realizoval projekt Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (konkrétně technické a řemeslné obory a přírodní vědy). Došlo ke stavebním úpravám odborných učeben - přírodovědné učebny na 2. stupni ZŠ a výtvarné učebny na 1. stupni ZŠ. K oběma učebnám byl zajištěn bezbariérový přístup a WC byla přestavěna na bezbariérová. Obě učebny byly vybaveny novým nábytkem a novými pomůckami. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality vzdělání ve vztahu k budoucímu uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Zde najdete fotodokumentaci. 

 

Zpět