Zápis do 1. třídy

20.03.2020

Zápis

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že v letošním roce proběhne pouze formální část zápisu do 1. třídy. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky - zde je třeba ještě doručit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v ředitelně ZŠ dopoledne nebo si domluvte jiný termín na telefonu 499 886 128.

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (kddni42),
2. e-mailem (na info@zsms.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání do ředitelny ZŠ: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zpět