Mimořádné opatření MZ - COVID19

18.09.2020

Mimořádné

Od 18. 9. 2020 mají žáci 2. stupně povinnost nosit roušky i během výuky. Příslušné MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ zde.

Přikládáme nový dokument ze dne 11. 9. 2020:

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ze dne 9. 9. 2020 budou všichni žáci,zaměstnanci a další osoby nosit ve společných prostorách školy (šatny, chodby, záchody, jídelna) roušky.

Zpět