Otevření školy k 30. 11. 2020

24.11.2020

Otevření

Vážení rodiče,

k 30. 11. 2020 dochází k dalšímu rozvolňování ve školství. Základní školy se týkají následující opatření:

Na prezenční výuku nastupuje celý  1. stupeň, 9. třída a 6., 7., 8. třída se bude učit rotačně (střídání prezenční a distanční výuky po týdnu) dle rozpisu. Pro všechny ročníky je v současné době zakázán zpěv a tělesná výchova (bude nahrazeno jinou činností).  Bude se vyučovat dle rozvrhu ze září v plném rozsahu. Prezenční výuka je pro všechny žáky povinná.

Pro všechny žáky a zaměstnance platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve všech prostorách školy. Je nutné, aby měly děti 2 roušky na den. Roušky je třeba každý den dezinfikovat (vyvařit, vyžehlit nebo jednorázové roušky každý den měnit).

A/  1. – 4. třída

1/ Organizace výuky

Třída

Příchod do školy

Začátek výuky

Konec  výuky

1.

7,45 - 7,50

7,55

11,35

2.

7,35 - 7, 45

7,45

11,45

3.

7,50 – 7,55

7,55

12,30

4.

7,30 – 7,35

7,40

12,15

 

Děti budou čekat před školou po třídách, učitelka nebo vychovatelka je vyzvedne.

2/ Školní družina

1., 2. třída – pokračuje za stejných podmínek

3., 4. třída 

Z personálních důvodů za daných hygienických podmínek nejsme schopni zajistit školní družinu pro žáky 3. a 4. třídy. Zajistíme dohled před začátkem vyučování. Děti budou ve své třídě čekat na vyučování. Sdělte třídní učitelce do  čtvrtku 26. 11., zda potřebujete zajistit ranní dohled a od kolika hodin. Pro děti 3. a 4. třídy bude zajištěn dohled při cestě do jídelny a v jídelně, kde dohled končí. Vychovatelka školní družiny osloví rodiče dojíždějících žáků a bude s nimi individuálně řešit dobu čekání na autobus. Poplatek za školní družinu od 14.10. vám bude vrácen.

B/ 2. stupeň a 5. třída

Třída

Příchod do školy

Lichý týden (30. 11. – 4.12.)

Sudý týden ( 7.12. – 11.12.)

5.

7,20 – 7,30

Prezenční výuka

Prezenční výuka

6.

7,30 – 7,40

Distanční výuka

Prezenční výuka

7.

7,30 – 7,35

Prezenční výuka

Distanční výuka

8.

7,35 – 7,40

Prezenční výuka

Distanční výuka

9.

7,40 – 7,45

Prezenční výuka

Prezenční výuka

 

Každá třída obdrží od třídních učitelek rozpis odchodu do jídelny. Žáci mají možnost odebírat dotovaný oběd do hrnců i na distanční výuce. Výdej bude od 12,30 hod. do 12,45 hod. u bočního vchodu.

Nezapomeňte si obědy přihlásit.

Pro 6., 7., 8. třídu se změní rozpis online hodin při distanční výuce, žáci ho obdrží od třídní učitelky.

Současná situace je pro všechny organizačně velmi náročná. Věříme, že společnými silami toto obtížné období zvládneme. Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností, problémů nás oslovte, budeme se snažit situaci řešit.

 

 

Zpět