Mimoškolní aktivity v době distanční výuky

21.12.2020

Mimoškolní

V současné době nemůžeme realizovat mimoškolní akce, proto hledáme různé aktivity, abychom dětem zpestřili výuku. Na podzim jsme využili nabídku ADRY na komiksovou výstavu na téma KLIMATICKÉ ZMĚNY. Žáci z 6., 7. a 9. třídy si během skupinové práce uvědomili příčiny, důsledky a možnosti řešení tohoto globálního problému. V rámci semináře ze zeměpisu si mohli žáci v praxi vyzkoušet projekt Českého statistického úřadu MINISČÍTÁNÍ, který se týká Sčítání lidu, které proběhne po 10 letech v roce 2021. Účast v tomto projektu se nám vyplatila, protože naše 9. třída byla v rámci ČR vylosována a získala odměnu. Otázky z minulých projektů, informace o projektu a vylosované výherce najdete na www.miniscitani.cz.

 

 

Zpět