Jarní květiny - beseda ve 2. třídě

25.03.2022

Jarní

V rámci výtvarné výchovy nás navštívila paní Alena Kadaníková, dcera malíře a pedagoga Aleše Řezníčka. Přinesla dětem ukázat spoustu nákresů, náčrtků a obrázků, podle kterých si děti namalovaly obrázek s jarními květinami. S láskou vyprávěla o rodičích a přednesla báseň, ve které tatínek děkoval své ženě a přírodě, které miloval. Ve fotogalerii najdete fotky z této akce.

Zpět