Přírodní zahrada

21.09.2022

Přírodní

Vážení rodiče, milé děti,

přijďte se podívat na naši novou PŘÍRODNÍ ZAHRADU, kterou jsme zrealizovali v rámci projektu ze SFŽP v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019: Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice u budovy 2. stupně.
V úterý 27. 9. 2022 v 16,00 hod. si na našem novém ohništi společně opečeme špekáčky a Školní parlament pro Vás připravil jednoduché soutěže.

Těšíme se na Vaši účast.

Zpět