Vystoupení pro seniory

20.03.2017

Vystoupení

Děti ze 6. a 5. třídy zpříjemnily 2. 3. 2017 dopoledne seniorům v Senior domě Beránek v Úpici. Připravily si pro ně za pomoci paní učitelky Janýrové hudební a taneční vystoupení. Zároveň měly děti možnost zjistit, jak tráví své dny starší lidé. Snad si i uvědomily, jak je pro seniory důležité, když jim někdo věnuje svůj čas.

Zpět