Program 5. třídy Začínáme spolu

18.09.2017

Program

Ve dnech 11.9. – 12.9. 2017 proběhl v páté třídě adaptační program ve spolupráci s PPP Trutnov. Do této třídy přibylo 7 nových žáků, a tak byl zaměřen na vzájemné poznání jak žáků tak i nové třídní učitelky. Pro děti byly připraveny různé aktivity včetně sportovního zápolení v minigolfu v Havlovicích. Nechybělo ani vlastivědné poznávání, kdy si žáci hráli na průvodce cestovní kanceláře a prováděli nás zajímavými místy v Malých Svatoňovicích včetně výkladu. Program se vydařil, i počasí nám přálo, a tak při hodnocení na konci akce děti mohly uvést, že získaly spoustu nových kamarádů.

Zpět