Pohádky a pohádky

14.09.2016

Pohádky

Každoročně zahajují děti z 1. – 4. třídy školní rok jednodenním pohádkovým projektem. Tentokrát jsme si hráli s Večerníčkem a jeho pohádkami na dobrou noc. Projekt pomáhá prvňáčkům a novým žákům začlenit se
do třídního kolektivu a kolektivu všech tříd na I. stupni. Děti se při hře lépe poznají, učí se spolupracovat
se spolužáky, pomáhat jeden druhému. Seznámí se také s prostředím školy a se svými vyučujícími. Celý projekt jsme v letošním roce ukončili krátkým tanečním vystoupením jednotlivých skupin na školním hřišti. Diváci – rodiče se dobře bavili a zavzpomínali si na večerníčkovské pohádky.

Zpět