21. 12. 2022

Vážení rodiče a čtvrťáci,

přeji všem krásné Vánoce a do nového roku kupu zdraví a spokojenosti!

Děkuji všem za účast na našem vánočním třídním vystoupení i za pomoc při zajištění výzdoby třídy. Děkuji za milé dárečky. Děti si dnes odnesli PS M a ČJ, úkoly mají zapsané v notýsku a pro jistotu jsou poznamenané i v Teams. Vložila jsem i odkazy na procvičování na naší oblíbené webové stránce - Školákov. V souborech naleznete i poslechy k AJ. Hezké prázdniny AH

 

 

30. 10. 2022

Vážení rodiče,milí žáci,

   druhý školní měsíc je za námi. Téměř ve všech předmětech jsme zdárně ukončili opakování učiva ze 3. ročníku a pouštíme se do učiva nového. 

   4. třída je o stupínek náročnější než třída 3. a to hlavně z hlediska domácí přípravy. Většině žáků již nestačí jen soustředěný poslech a aktivita v hodině, ale musí si učivo opakovat i doma a některé nové údaje si i pamětně osvojit. Domácí úkoly slouží jen pro opakování a procvičení potřebného učiva, ale součástí domácí přípravy je i příprava na výuku (pomůcy, učení). 

   Například na každou hodinu AJ by si všichni měli doma procvičit a zopakovat novou i starší slovní zásobu (překlad, psaní slovíček). Na každou hodinu PŘ je potřeba zopakovat si probrané učivo i z učebnice. Nové odborné výrazy by měl každý umět vysvětlit a použít v ústním podání učiva. Pokud je to potřeba, procvičte si i učivo M a ČJ. Učebnice nepoužíváme pravidelně, ale je li to nutné, mohou si je děti vzít kdykoli domů k procvičování. Učebnici přírodovědy nosí děti vždy domů a na hodinu přírodovědy do školy.

   Každý čtvrťák by měl umět samostatně se připravit do školy - vyčistit aktovku (staré svačiny, nečistoty,zmuchlané nepotřebné papíry....), vyndat nepotřebné učebnice a uložit do aktovky učebnice na druhý den. Děti si samostatně kontrolují i notýsek a zapsané úkoly. Rodiče podepisují notýsek každý den, je li žák plně samostatný, stačí 1x týdně. Plán učiva pro opakování, přípravu, pro nemocné i pro informaci rodičů najdete v týdenních plánech v Teams, děti mají plány v sešitě v plastové kapsičce.

Podle plánu se společně uvidíme dne 15. 11. na třídních schůzkách. 

Přeji hezké podzimní dny  A. Herzigová

   

 

25. září 2022

Dobrý den,

píši jen pár informací......

Opakujeme učivo 3. třídy v ČJ, M PŘ i AJ. Řešíme vztahy ve třídě, povídáme si o kamarádství, přátelství. Učíme se vyjádřit kamarádovi své pochvaly i kritické poznámky. Jsme zapojeni do programu KIVA - prevence šikany. Učíme se nejen ve třídě, ale i na školní zahradě. Učení venku nás baví. Využíváme přírodu kolem nás, sledujeme změny v přírodě, sbíráme přírodniny. 

   Ve čtvrtek 22. 9. jsme navštívili knihovnu v Úpici. Tentokrát jsme na krátké procházce navštívili místa, kde žila rodina Čapkových. Budeme se spolu seznamovat s knihou Devatero pohádek. Každý si přečte 3 pohádky dle vlastního výběru. Některé děti si odvezly z knihovny jinou knihu podle své chuti. Každou přečtenou knihu budeme zapisovat na zápisový lístek a zakládat do čtenářského deníku.

   Příští týden nás čeká výuka na dopravním hřišti v Trutnově. Poplatek za výuku činí 150 Kč za žáka. Peníze vyběru v průběhu následujícího týdne. K tomu ještě 40 Kč za jízdu vlakem. 

   Ve středu 28. 9. neučíme, státní  svátek. 

Stanovili jsme si třídní pravidla. Víte, která to jsou? Je jich celkem 5. Jedním z nich je: Řeším své problémy. Učíme se formulovat a řešit svou starost/problém. Řeším se spolužákem, učitelem, rodičem. 

Každý čtvrtek mají děti informatiku v budově II. stupně. Výuka končí ve 12. 30. Poté odvede děti dozor na obědy. Výuku tedy končí v tento den v budově II. stupně ZŠ. 

Pokud jsou nějaké nejasnosti nebo dotazy, prosím, ozvěte se. Děkuji AH

9. září

Dobrý den,

první školní týden je za námi. Proběhl celkem v klidu, bez starostí a problémů. S dětmi jsme si připomněli školní a třídní pravidla, zkontrolovali pomůcky a vybavení penálů. Pokračuji ve výběru: 50 Kč VV (informaci obdržely děti v červnu), 137 Kč školní sešity. Cenu PS sdělím, až budou kompletní. Platbu potvrzuji do notýsku z druhé strany. 

   V jednotlivých předmětech začínáme opakovat učivo 3. ročníku. 

Plánované akcev září: 

14. 9. Celodenní projekt "SKOČTE S NÁMI DO POHÁDKY", pozvánku nesou děti domů

16. 9. Výstava zahrádkářů Malé Svatoňovice

22. 9. Knihovna Úpice - Karel Čapek, Devatero pohádek

30. 9. Dopravní výchova Trutnov (dopravní hříště + výuka), cena 150 Kč + cestovné, vlak

Případné dotazy ráda zodpovím. Hezký víkend AH

 

30. 8. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny už téměř končí. Užijte si ještě poslední slunečné volné dny a 1. 9. vás, milí žáci, čekám ve škole. Zahájíme v 7. 55 ve vaší 4.třídě. S sebou si vezměte hlavně přezůvky, kdo budete dopoledne v družině nezapomeňte nějakou svačinku a lísteček, v kolik hodin máte odejít domů. Pokud jdete na obědy vezměte si také čip. Další informace o organizaci začátku školního roku a průběhu školního roku jsem poslala zákonným zástupcům na email. Ale raději......

 

Školní rok 2022 / 2023

 

Začátek školního roku: 1. 9. 2022 (čtvrtek)

 

Konec 1. pololetí: 31. 1. 2023 (úterý)

 

Konec 2. pololetí: 30. 6. 2023 (pátek)

 

Prázdniny:

 

- podzimní: 26. 10. 2022 (středa) a 27. 10. 2022 (čtvrtek)

 

- vánoční: 23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí)

 

vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

 

- pololetní: 3. 2. 2023 (pátek)

 

- jarní: 6. 3. – 12. 3. 2023 (neděle)

 

- velikonoční: 6. 4. 2023 (čtvrtek), 7. 4. 2023 (pátek – ostatní svátek)

 

- hlavní: 1. 7. – 3. 9. 2023 (neděle)

   Prosím rodiče, oprašte Teams, kam vám budu zasílat další zprávy. Budu zde komunikovat podle potřeby i s dětmi. Prověřte prosím, zda se umí přihlásit. Bude dobré, pokud se děti budou umět přihlásit i do "Školy online" a samy si kontrolovat známky a prospěch ve svých žákovských knížkách.

   Pokud budete potřebovat mou pomoc, neváhejte mi napsat. Děkuji AH