25. září 2022

Dobrý den,

píši jen pár informací......

Opakujeme učivo 3. třídy v ČJ, M PŘ i AJ. Řešíme vztahy ve třídě, povídáme si o kamarádství, přátelství. Učíme se vyjádřit kamarádovi své pochvaly i kritické poznámky. Jsme zapojeni do programu KIVA - prevence šikany. Učíme se nejen ve třídě, ale i na školní zahradě. Učení venku nás baví. Využíváme přírodu kolem nás, sledujeme změny v přírodě, sbíráme přírodniny. 

   Ve čtvrtek 22. 9. jsme navštívili knihovnu v Úpici. Tentokrát jsme na krátké procházce navštívili místa, kde žila rodina Čapkových. Budeme se spolu seznamovat s knihou Devatero pohádek. Každý si přečte 3 pohádky dle vlastního výběru. Některé děti si odvezly z knihovny jinou knihu podle své chuti. Každou přečtenou knihu budeme zapisovat na zápisový lístek a zakládat do čtenářského deníku.

   Příští týden nás čeká výuka na dopravním hřišti v Trutnově. Poplatek za výuku činí 150 Kč za žáka. Peníze vyběru v průběhu následujícího týdne. K tomu ještě 40 Kč za jízdu vlakem. 

   Ve středu 28. 9. neučíme, státní  svátek. 

Stanovili jsme si třídní pravidla. Víte, která to jsou? Je jich celkem 5. Jedním z nich je: Řeším své problémy. Učíme se formulovat a řešit svou starost/problém. Řeším se spolužákem, učitelem, rodičem. 

Každý čtvrtek mají děti informatiku v budově II. stupně. Výuka končí ve 12. 30. Poté odvede děti dozor na obědy. Výuku tedy končí v tento den v budově II. stupně ZŠ. 

Pokud jsou nějaké nejasnosti nebo dotazy, prosím, ozvěte se. Děkuji AH

9. září

Dobrý den,

první školní týden je za námi. Proběhl celkem v klidu, bez starostí a problémů. S dětmi jsme si připomněli školní a třídní pravidla, zkontrolovali pomůcky a vybavení penálů. Pokračuji ve výběru: 50 Kč VV (informaci obdržely děti v červnu), 137 Kč školní sešity. Cenu PS sdělím, až budou kompletní. Platbu potvrzuji do notýsku z druhé strany. 

   V jednotlivých předmětech začínáme opakovat učivo 3. ročníku. 

Plánované akcev září: 

14. 9. Celodenní projekt "SKOČTE S NÁMI DO POHÁDKY", pozvánku nesou děti domů

16. 9. Výstava zahrádkářů Malé Svatoňovice

22. 9. Knihovna Úpice - Karel Čapek, Devatero pohádek

30. 9. Dopravní výchova Trutnov (dopravní hříště + výuka), cena 150 Kč + cestovné, vlak

Případné dotazy ráda zodpovím. Hezký víkend AH

 

30. 8. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny už téměř končí. Užijte si ještě poslední slunečné volné dny a 1. 9. vás, milí žáci, čekám ve škole. Zahájíme v 7. 55 ve vaší 4.třídě. S sebou si vezměte hlavně přezůvky, kdo budete dopoledne v družině nezapomeňte nějakou svačinku a lísteček, v kolik hodin máte odejít domů. Pokud jdete na obědy vezměte si také čip. Další informace o organizaci začátku školního roku a průběhu školního roku jsem poslala zákonným zástupcům na email. Ale raději......

 

Školní rok 2022 / 2023

 

Začátek školního roku: 1. 9. 2022 (čtvrtek)

 

Konec 1. pololetí: 31. 1. 2023 (úterý)

 

Konec 2. pololetí: 30. 6. 2023 (pátek)

 

Prázdniny:

 

- podzimní: 26. 10. 2022 (středa) a 27. 10. 2022 (čtvrtek)

 

- vánoční: 23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí)

 

vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

 

- pololetní: 3. 2. 2023 (pátek)

 

- jarní: 6. 3. – 12. 3. 2023 (neděle)

 

- velikonoční: 6. 4. 2023 (čtvrtek), 7. 4. 2023 (pátek – ostatní svátek)

 

- hlavní: 1. 7. – 3. 9. 2023 (neděle)

   Prosím rodiče, oprašte Teams, kam vám budu zasílat další zprávy. Budu zde komunikovat podle potřeby i s dětmi. Prověřte prosím, zda se umí přihlásit. Bude dobré, pokud se děti budou umět přihlásit i do "Školy online" a samy si kontrolovat známky a prospěch ve svých žákovských knížkách.

   Pokud budete potřebovat mou pomoc, neváhejte mi napsat. Děkuji AH