Aktuálně

Čteme rádi

Čteme rádi

06.10.2022

Žáci 3. třídy navštívili v rámci projektu "Čteme rádi" knihovnu v Úpici, kde si s paní knihovnicí povídali o životě a díle Ondřeje Sekory. Společně vymysleli a vytvořili kreslený seriál – komiks. Na závěr besedy si každý vybral a odvezl domů knihu Ondřeje Sekory. Ve fotogalerii naleznete fotky z této akce.

 

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada

29.09.2022

Akce otevření naší nové Přírodní zahrady u budovy 2. stupně v úterý 27. 9. 2022 se nám vydařila. Zahradu jsme otevřeli úryvkem z knihy Karla Čapka Zahradníkův rok. Školní parlament připravil pro děti soutěže, opekli jsme si špekáčky a dokonce i trdelníky na novém ohništi. Jsme rádi, že si novou zahradu přišli prohlédnout i rodiče. 

Věříme, že si zde užijeme hodně příjemných chvil.

Učíme se venku - 4. třída

Učíme se venku - 4. třída

29.09.2022

Učíme se venku. Nejsme sice lesní škola, ale využíváme okolí školy, park, zahradu, Mariánský sad i lesy v okolí k výuce. Okolí školy je ideální nejen k výuce přírodovědy a vlastivědy, ale i českého jazyka, matematiky, angličtiny, výtvarky a samozřejmě i tělesné výchovy. Tentokrát si žáci 4. třídy hledali a připravovali vhodná místa k výuce sami. Vše zakreslili do plánu zahrady. Nasbírali si kamínky, větvičky, šišky a jiné přírodniny do zásoby a už se těšíme na společné učení venku!

Návštěva 4. třídy v knihovně v Úpici

Návštěva 4. třídy v knihovně v Úpici

29.09.2022

22. 9.  navštívily děti ze 4. třídy Úpici a seznamovaly se s místy, kde pobýval Karel Čapek se svými rodiči a sourozenci. U bývalé pošty si poslechly i úryvek z "Pošťácké pohádky" a za správnou odpověď na otázku z pohádky,  dostal každý sladký perníček. Na závěr si každý v knihovně vybral knihu podle svého zájmu a už jsme pádili na autobus do Malých Svatoňovic. Všichni spokojeni a s novými znalostmi !!

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada

21.09.2022

Vážení rodiče, milé děti,

přijďte se podívat na naši novou PŘÍRODNÍ ZAHRADU, kterou jsme zrealizovali v rámci projektu ze SFŽP v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019: Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice u budovy 2. stupně.
V úterý 27. 9. 2022 v 16,00 hod. si na našem novém ohništi společně opečeme špekáčky a Školní parlament pro Vás připravil jednoduché soutěže.

Těšíme se na Vaši účast.

Výstava zahrádkářů

Výstava zahrádkářů

20.09.2022

Na výstavě zahrádkářů 16. 9. to čtvrťáky bavilo!! Tolik květin, hub, výrobků, jablíček a dokonce i vláček!! Samozřejmě si každý stihl koupit i nějakou maličkost v krámku. Někteří šťastlivci vyhráli na závěr v tombole malou kytičku nebo kaktus. 

Výstavy se účastnili i žáci z 1. - 7. třídy. Všem se výstava líbila. 

<< <  Stránka 3 z 55  > >>