1. místo v Soutěži v předlékařské první pomoci

25.11.2016

1.

Ve středu 23. 11. 2016 se zúčastnily 4 tříčlenné hlídky z naší školy Soutěže v předlékařské první pomoci, kterou organizuje pro žáky základních škol VOŠZ a SZŠ (zdravotní škola) v Trutnově. Naše hlídka mladších žáků ve složení Jakub Müller, Ema Málková a Viktorie Levová z 5. třídy obsadila 1. místo. Ostatní hlídky se umístily na 4., 5. a 6. místě. Všem hlídkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zpět