Začátek nového školního roku

27.08.2022

Začátek

Vážení rodiče, milí žáci,
končí nám slunečné prázdniny. Věřím, že jste si je všichni užili.

Přikládám základní organizační pokyny k zahájení nového školního roku.

Školní rok zahajujeme ve čtvrtek 1. září. Prvňáky slavnostně přivítáme v Obřadní síni v M. Svatoňovicích v 8,30 hod. Potom společně odejdeme do školy, kde obdržíte základní informace k průběhu roku. Předpokládaný konec slavnostního zahájení bude asi v 10,00 hod.

Žáci ostatních tříd zahájí vyučování v 7, 55 hod.
Školní družina pro přihlášené žáky od 2. třídy bude v provozu od 6,00 hod.

Ukončení výuky pro 2. - 9. ročník v 9,35 hod.

V pátek 2. září bude výuka pro 1. - 9. třídu probíhat do 11,35 hod. Školní družina bude v provozu už i pro přihlášené žáky z 1. třídy.

Podle běžného rozvrhu se žáci začnou učit od pondělí 5. 9. 2022.


Stále se vyskytuje onemocnění COVID-19, prosím neposílejte do školy žáky s respiračním onemocnění.

Přeji všem klidný školní rok 2022/2023.

Dagmar Kostelecká - ředitelka školy

Zpět