Učíme se venku - 4. třída

29.09.2022

Učíme

Učíme se venku. Nejsme sice lesní škola, ale využíváme okolí školy, park, zahradu, Mariánský sad i lesy v okolí k výuce. Okolí školy je ideální nejen k výuce přírodovědy a vlastivědy, ale i českého jazyka, matematiky, angličtiny, výtvarky a samozřejmě i tělesné výchovy. Tentokrát si žáci 4. třídy hledali a připravovali vhodná místa k výuce sami. Vše zakreslili do plánu zahrady. Nasbírali si kamínky, větvičky, šišky a jiné přírodniny do zásoby a už se těšíme na společné učení venku!

Zpět