Evropský den jazyků

13.10.2022

Evropský

Dne 27. září proběhl na druhém stupni ZŠ projekt Evropský den jazyků. Každé třídě byla přidělena jedna evropská země, a to následovně: 5. třída – Chorvatsko, 6. třída – Slovensko, 7. třída – Ukrajina, 8. třída – Španělsko a 9. třída – Turecko. Žáci se ve třídách rozdělili do skupin, každá skupina zpracovávala konkrétní téma. Zaměřili jsme se na turistické zajímavosti, hudbu, kuchyni a významné osobnosti. Na závěr projektu každá třída svou celodenní práci prezentovala. Šesťáci předváděli své projekty páťákům a naopak, stejně to bylo u sedmáků, osmáků a deváťáků.Práci ve skupinách jsme všichni hezky zvládli.
Ema Steinbergerová, 8. tř.

Zpět