Výuka ve školním roce 2022/2023 bude zahájena ve čtvrtek 1. září 2022.

1/ Prázdniny

zahájení školního roku:

1. 9. 2022

podzimní prázdniny:

26. , 27. 10. 2022

vánoční prázdniny:

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

konec 1. pololetí:

31. 1. 2023

pololetní prázdniny:

3. 2. 2023

jarní prázdniny:

6. 3. - 12. 3. 2023

velikonoční prázdniny:

6. 4. 2023

konec 2. pololetí:

30. 6. 2023

hlavní prázdniny:

1. 7. - 3. 9. 2023

2/ Plán třídních schůzek

1. schůzka: úterý 15. 11. 2022

2. schůzka: úterý 18. 4. 2023

konzultace: průběžně během roku

3/ Zápis do 1. třídy

 13. 4. 2023

4/ Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pro 2. - 4. třídu se uskuteční od 6. 9. 2022 v Náchodě.

5/ Lyžařský výcvik

Uskuteční se pro 7., 8. třídu (bude řešeno v září).