ZAMĚSTNANCI

Jméno

Funkce

Kontakt

Mgr. KOSTELECKÁ Dagmar

Ředitelka

info@zsms.cz

Mgr. VÁCLAVKOVÁ Ivana

Zástupkyně ředitelky

ivana.vaclavkova@o.zsms.cz

Ing. BRÁTOVÁ Eva

Třídní učitelka 5. třídy, metodička prevence

eva.bratova@o.zsms.cz

Mgr. BREJTROVÁ Petra

Třídní učitelka 6. třídy

petra.brejtrova@o.zsms.cz

Mgr. GRUNT Luboš

metodik ICT

lubos.grunt@o.zsms.cz

Mgr. GRUNTOVÁ Jana

Třídní učitelka 8. třídy

jana.gruntova@o.zsms.cz

Mgr. HERZIGOVÁ Alena

Třídní učitelka 4. třídy

alena.herzigova@o.zsms.cz

Mgr. HNÍZDILOVÁ Lucie

Třídní učitelka 9. třídy, výchovná poradkyně

lucie.hnizdilova@o.zsms.cz 

Mgr. JANÝROVÁ Jarmila

Učitelka 

jarmila.janyrova@o.zsms.cz

Mgr. JIRSÁKOVÁ Lada

Třídní učitelka 3. třídy

lada.jirsakova@o.zsms.cz

Mgr. LIVŇANSKÁ Libuše

Učitelka

libuse.livnanska@o.zsms.cz

Mgr. NEHYBOVÁ Hana

Třídní učitelka 1. třídy

hana.nehybova@o.zsms.cz

Mgr. ŠVRČINOVÁ Martina

Učitelka

martina.svrcinova@o.zsms.cz

Mgr. VÍTOVÁ Irena

Třídní učitelka 7. třídy

irena.vitova@o.zsms.cz

Mgr. ZÁLIŠOVÁ Jaromíra

Třídní učitelka 2. třídy

jaromira.zalisova@o.zsms.cz

Bc. KOCIÁNOVÁ Lucie

Vychovatelka ŠD

lucie.kocianova@o.zsms.cz

VOSYKA JELÍNKOVÁ Hana

Vychovatelka ŠD 

hana.vosykajelinkova@o.zsms.cz 

PROUZOVÁ Blanka

Hospodářka

hospodarka@o.zsms.cz

POLÁKOVÁ Jana

Školnice

 

ZIMMERMANOVÁ Pavla

Uklízečka

 

HOLUBEC Zdeněk

Školník