Aktuálně

Program 5. třídy Začínáme spolu

Program 5. třídy Začínáme spolu

12.09.2019

V těchto dnech proběhl v páté třídě adaptační program ve spolupráci s PPP Trutnov. Do této třídy přibylo 10 nových žáků, a tak byl zaměřen na vzájemné poznání žáků i nové třídní učitelky. Po oba dva dny byly děti vedeny k různým aktivitám (komunitní kruh, práce s dovednostmi, komunikační řetězec, hry aj.) Program se vydařil, i počasí nám přálo, a tak při hodnocení na konci akce děti mohly uvést, že získaly spoustu nových kamarádů.

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

09.09.2019

Svůj první den ve škole zahájili prvňáčci slavnostně v obřadní síni. Ve škole je pak čekal 5. září i jejich první projektový den, při kterém měli příležitost poznat celou budovu prvního stupně a seznámit se s jejich staršími spolužáky. Tento projekt je čistě zábavný, plný pohádkových úkolů a soutěží. Teď půjde jistě vše v klidu a pohodě!! Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

 

Sběr papíru

Sběr papíru

05.09.2019

Od soboty 21. září do neděle 29. září 2019 se uskuteční v obou budovách školy akce ve sběru starého papíru. Papír můžete odvézt do obou budov školy a uložit ve vestibulu i odpoledne a večer. Papír musí být svázaný nebo v krabici. Pokud budete mít zájem o odvoz papíru, obraťte se na žáky ve Vašem okolí nebo zavolejte na tel. číslo 499 886 128.

Školní ZPRAVODAJ

Školní ZPRAVODAJ

28.06.2019

V našem zpravodaji bychom Vám chtěli předat přehled aktivit, které se uskutečnily během školního roku 2018/2019 a informovat o organizaci nového školního roku 2019/2020. ZPRAVODAJ najdete zde...

Projekt - Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice

Projekt - Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice

28.06.2019

V naší škole se v současné době realizuje projekt Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice. Dojde ke stavebním úpravám přírodovědné učebny na 2. stupni a výtvarné učebny na 1. stupni. Jedná se o stavební úpravy odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu. Cílem projektu je zajistit stavební úpravy a pořídit vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (konkrétně technické a řemeslné obory a přírodní vědy). Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu do upravovaných odborných učeben, včetně bezbariérového WC. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality vzdělání ve vztahu k budoucímu uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Plakát zde...

 

Arutaretil

Arutaretil

28.06.2019

I v letošním školním roce se mohli žáci zúčastnit literárního projektu Arutaretil. Na podzim i na jaře byl o účast veliký zájem z řad žáků 5. – 9. třídy. Všichni zúčastnění se snažili ostatní seznámit se svými oblíbenými knihami, hráli jsme literární hry, kvízy, rozvíjeli jsme svou fantazii, pracovali jsme s příslovími a jejich významy,  formou hry jsme se snažili upevnit si již získané literární vědomosti, dokonce jsme se spoustu nového i naučili. Všechny děti si tento projekt užily. Ve fotogalerii najdete fotky.

Stránka 1 z 30  > >>