Aktuálně

Uvolňování opatření ve školství - 1. stupeň

Uvolňování opatření ve školství - 1. stupeň

14.05.2020

Předkládáme vám informace o organizaci nástupu žáků z 1. stupně do školy od 25. 5. 2020.

Informace pro žáky 1. - 4. třídy zde

Informace pro žáky 5. třídy zde

Čestné prohlášení

Pokud budete mít dotazy k organizaci výuky, obraťte se na třídní učitelky.

Těšíme se na vás!

 

Uvolňování opatření ve školství - 9. třída

Uvolňování opatření ve školství - 9. třída

04.05.2020

VLÁDA svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků škol v budově škol. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Budou dodržována všechna hygienická opatření vydaná MZ a MŠMT.
Žáci by přicházeli do školy vždy v úterý, středu a čtvrtek od 10,00 hod. do 11,35 hod. Probíhala by příprava z českého jazyka, matematiky a výuka cizích jazyků.
Potřebujeme vědět, zda budete mít závazně zájem, aby se vaše dítě od 11. 5. 2020 účastnilo této výuky. Dodatečné zařazení po 11. 5. 2020 již nebude možné.
O dalších organizačních podmínkách vás budeme informovat, až budeme znát počet dětí, které se výuky účastní. Oběd v jídelně zajištěn nebude.
Při nástupu do školy 11. 5. 2020 musí žáci přinést podepsané čestné prohlášení, formulář přikládáme zde. U dětí, které spadají do skupiny osob s rizikovými faktory (viz čestné prohlášení), rozhodují zákonní zástupci, zda své dítě do školy pustí.
Odpovězte emailem nebo telefonicky (499886128) do 6. 5. 2020 třídní učitelce, zda bude nebo nebude vaše dítě navštěvovat za těchto podmínek školu. Prosíme pošlete i negativní odpověď. Děkujeme.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

30.04.2020

Vážení rodiče,

uveřejňujeme seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 zde.

Zároveň přikládáme dokument, kde najdete Desatero budoucího prvňáčka, což je souhrn základních požadavků, které by měly děti zvládnout před nástupem do 1. třídy zde. Najdete zde také seznam pomůcek, které by měly děti mít při nástupu do školy.

Pozvánku na slavnostní zahájení školního roku obdržíte na konci srpna poštou. Vše ostatní budeme domlouvat první školní den. Pokud budete mít dotazy, zavolejte do školy, rádi je zodpovíme. Budeme se na vás těšit.

 

 

Uvolňování opatření ve školství

Uvolňování opatření ve školství

27.04.2020

Vážení rodiče,

dochází k uvolňování opatření ve školství. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Potřebujeme vědět, zda budete mít závazně zájem, aby vaše dítě od 25. 5. 2020 navštěvovalo školu. Výuka bude probíhat dle podmínek stanovených MŠMT a MZ.
Přesné organizační podmínky stanovíme, až budeme znát počty dětí, které se budou účastnit výuky. Předpokládáme, že školní družina by byla pouze pro 1. a 2. třídu. Jídelna bude vařit. O organizaci vás budeme včas informovat.
S touto informací vás osloví třídní učitelky individuálně. Odpovězte emailem nebo telefonicky do 4. 5. 2020 třídní učitelce, zda bude nebo nebude vaše dítě navštěvovat školu. Děkujeme.

Přijímací řízení na SŠ - nová informace

Přijímací řízení na SŠ - nová informace

24.04.2020

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2. Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny

14.04.2020

Úřední hodiny v době uzavření školy:

PONDĚLÍ - PÁTEK        od 7,30 hod. do 11,30 hod.

Ve středu 15. 4. 2020 bude škola uzavřena z důvodu odstávky elektřiny.

Stránka 1 z 36  > >>