Aktuálně

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

14.10.2021

Od soboty 16. října do neděle 24. října 2021 se uskuteční v obou budovách školy akce ve sběru starého papíru.

Papír můžete odvézt do obou budov školy a uložit ve vestibulu i odpoledne a večer.

Papír musí být svázaný nebo v krabici.


Pokud budete mít zájem o odvoz papíru, obraťte se na žáky ve vašem okolí nebo zavolejte na tel. číslo 499 886 128.

Děkujeme.

5. třída na dopravním hřišti

5. třída na dopravním hřišti

14.10.2021

Díky programu „Dopravní výchova“ se žáci z 5. třídy naučili pravidlům silničního provozu – učili se značky a zkoušeli si dodržovat pravidla při jízdách přímo na dopravním hřišti. Program připravilo Středisko volného času Trutnov.  Fotky naleznete ve fotogalerii.

Program 5. třídy Začínáme spolu

Program 5. třídy Začínáme spolu

04.10.2021

Ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2021 proběhl v páté třídě adaptační program. Do této třídy přibyli 3 noví žáci, a tak byl zaměřen na vzájemné poznání jak žáků, tak i nové třídní učitelky. Pro děti byly připraveny různé aktivity a hry ve třídě. Se sportovní částí dne nám pomohla děvčata z 9. třídy, která připravila zábavné sportovní zápolení na našem hřišti. Program se vydařil, i počasí nám přálo, a tak při hodnocení na konci akce děti mohly uvést, že získaly další nové kamarády. Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

Čteme rádi

Čteme rádi

01.10.2021

Žáci 3. třídy navštívili v rámci projektu "Čteme rádi" knihovnu v Úpici, kde si s paní knihovnicí povídali o životě a díle Ondřeje Sekory. Společně vymysleli a vytvořili kreslený seriál – komiks. Na závěr besedy si každý vybral a odvezl domů knihu Ondřeje Sekory. Ve fotogalerii naleznete fotky z této akce.

Projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA

Projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA

22.09.2021

Během letních prázdnin proběhla v budově 2. stupně velká stavební úprava 1. patra školy. Podařilo se nám získat dotaci v rámci programu IROP (11703 - Integrovaný regionální operační program) na projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA; CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015107, který je spolufinancován Evropskou unií.
Stavební úpravy proběhly ve 3 učebnách, na chodbě a na schodišti. Udělaly se nové omítky, vyměnila se podlahová krytina, ve třídách se instalovala nová umyvadla. Vybudovala se bezbariérová toaleta. Všechny učebny mají nové vestavěné skříně, ve 2 učebnách se instalovala nová tabule. Nově se vybavila nábytkem a novými počítači učebna informatiky. Ve všech 3 třídách jsou nové dataprojektory. Bezbariérovost do 1. patra je zajištěna schodolezem, bezbariérové jsou i vstupy do všech učeben. 
Věříme, že nové prostředí přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (konkrétně komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách a IT dovednostech).

Fotodokumentace zde...

Zahrádkářská výstava

Zahrádkářská výstava

21.09.2021

Krásnou výstavu plnou barev podzimu – ať už v květinách a vázách, či v ovoci nebo výrobcích z papíru anebo z mechu - shlédli žáci 1. - 7. třídy. Během výstavy měli za úkol odpovědět na pár otázek, což je velmi zaujalo. Celá výstava byla přehlídkou umu mnoha našich zahrádkářů a my jsme byli mile potěšeni i tvořivými nápady, jak podzimní nadílku zpracovat jinou formou než zavařováním .

Stránka 1 z 46  > >>