Aktuálně

Již opět všichni ve škole

Již opět všichni ve škole

07.01.2022

 

Nový rok 2022 jsme začali ve škole 3. ledna.

Čeká nás všechny měsíc práce do pololetního vysvědčení a snad ho zvládneme ve zdraví a bez karantén.

 

Testování žáků ve školách od 3. 1. 2022

Testování žáků ve školách od 3. 1. 2022

30.12.2021

Vážení rodiče,
Vláda ČR schválila následující změnu mimořádného opatření ve školách:

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
v týdnu, a to vždy v pondělí (nebo 1. den po příchodu do školy) a ve čtvrtek
- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí
- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci

Nově se bude měnit i registrace pozitivních testů a karanténa, tuto informaci jsme zatím z MŠMT neobdrželi.     

O těchto změnách vás budeme informovat.

2. 1. 2022

Nově informace k testování z MŠMT zde

Krásné Vánoce

Krásné Vánoce

22.12.2021

Vážení rodiče a žáci,

přeji všem krásné Vánoce, v novém roce pevné zdraví, štěstí a hodně radosti.

 

Děkuji všem za velkou dávku trpělivosti, s kterou jste nám pomohli zvládnout pro všechny velmi náročný rok.

Věřím, že nás čeká klidnější rok, ve kterém bude probíhat běžná výuka a že budeme moci konečně začít realizovat i naše oblíbené mimoškolní aktivity.

                                                                                                         Dagmar Kostelecká

Celoplošné testování ve školách

Celoplošné testování ve školách

18.11.2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví , ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech
22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo
žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
Testovat se bude antigenními testy.

Žáci, kteří jsou očkovaní(14 dnů po ukončeném očkování) nebo prodělali onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu), se netestují.

Pokud by se u někoho objevil pozitivní test, budeme příslušné zákonné zástupce ihned informovat.

Nebe nad hlavou

Nebe nad hlavou

05.11.2021

Zveme vás na výstavu Nebe nad hlavou v termínu 7. – 14. 11. 2021 v malém sále KK v Malých Svatoňovicích.

Uvidíte práce žáků ZŠ, výtvarného kroužku ZŠ a keramického kroužku pro dospělé a fotografie T. Kroulíka.

Výstavu můžete shlédnout v tomto termínu:

Po – Pá 9. 00 – 12. 00, 13.30 – 16. 00 hod.
- klíče k dispozici v muzeu
So – Ne 9. 00 – 12. 00, 13. 00 – 17. 00 hod.

Plakát na výstavu najdete zde.

Třídní schůzky v úterý 9. 11. 2021

Třídní schůzky v úterý 9. 11. 2021

03.11.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že nebudeme organizovat v úterý
9. 11. 2021 společné třídní schůzky, ale přizpůsobíme dané situaci odlišnou organizaci:

1. – 4. třída
V úterý 9. 11. 2021 proběhnou individuální konzultace. Od třídních učitelek obdržíte pokyny k organizaci.

5. – 9. třída
1/ Třídní učitelé pošlou v elektronické žákovské knížce i přes emailové adresy obecné informace, které se týkají jednotlivých tříd.
2/ Informace o prospěchu a chování najdete v elektronické žákovské knížce.
3/ Pokud budete chtít osobně projednat prospěch a chování svých dětí, můžete přijít v úterý 9. 11. 2021 od 16,00 hod. do 18,00 hod. na individuální konzultace. Ve škole budou přítomni všichni učitelé. Prosím nahlaste třídním učitelům do pondělí 8. 11. 2021, zda se konzultace zúčastníte, abychom mohli z epidemiologického hlediska připravit organizaci.
Nezapomeňte si prosím vzít respirátor a dodržujte rozestupy.


Pouze 9. třída
Informace k přijímacímu řízení na střední školy obdržíte písemně a proběhne online schůzka s výchovnou poradkyní v MS Teams. Toto setkání předem připraví výchovná poradkyně se žáky 9. třídy. O termínu online schůzky k přijímacímu řízení budete informováni.

Případné nejasnosti zodpoví třídní učitelé nebo se můžete obrátit na vedení školy 499 886 128.

Děkujeme za pochopení.

Stránka 1 z 47  > >>