Kalendář akcí 

 

27.,29.10. Podzimní prázdniny
26. 10. Třídní aktivity 5. - 9. třída
21. 10. Dopravní výchova ve Dvoře Králové n.L., 3. a 4. třída
19. 10. Exkurze Planetárium Hradec Králové, 6. třída
13. 10. Výtvarný kurz pro MŠ - předškoláci
12. 10. Dopravní hřiště v Trutnově, 5. třída
  Třídní schůzka - 1.třída
8. 10. Exkurze Den s barokem - Broumov, Otovice, 8. třída
7. 10. Třídní schůzka - 3.třída
  Třídní schůzka - 2.třída
6. 10. Beseda Naše obec s pí.Hylmarovou, 3. třída
  Třídní schůzka - 4.třída
30. 9. Návštěva knihovny v Úpici - O.Sekora, 3. třída
29. 9. Výtvarný kurz pro MŠ - předškoláci
27. 9. Ředitelské volno
23. - 24. 9. Adaptační kurz Začínáme spolu - 5. třída
23. 9. Návštěva knihovny v Úpici - K.Čapek, 4. třída
22. 9. Přírodní zahrada - výsev trávy a výsadba keřů -6.,7. třída od 11,30 hod.
21. 9. Přírodní zahrada - výsev trávy a výsadba keřů -8.,9. třída od 12,30 hod.
  Přírodní zahrada - výsev trávy a výsadba keřů - zapojení rodičů od 15,30 hod.
  Třídní schůzka - 5. třída
17. 9. Čapkova zahrádka - zahrádkářská výstava, 1. - 7. třída
  Návštěva knihovny v M.Svatoňovicích - 4. třída
14. 9. Třídní schůzka - 6.třída
10. 9. Škola v přírodě - 4. třída
7. 9. Zahájení plavecké výuky 3. - 4. třída
3. 9. Dějepisná exkurze 9. třídy - opevnění 2. sv. války
  Návštěva hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích - 5. třída
1  9. Slavnostní přivítání prvňáčků v KK v M. Svatońovicích od 8,30 hod.
  ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
   
2. 10. Projekt - Zásady 1. pomoci pro 3. a 4. třídu v rámci ŠD
29. 9. Exkurze 8. třídy - Den s barokem v Broumově
22. 9. Adaptační kurz pro 5. třídu v Havlovicích
22. 9. Exkurze 6.a 7. třídy DOTEK Horní Maršov  - Objevujeme přírodu za humny
21. 9. Exkurze ŠD - 1. a 2. třída -  DOTEK Horní Maršov  - Objevujeme přírodu za humny
18. 9. Exkurze 5. třídy DOTEK Horní Maršov  - Objevujeme přírodu za humny
17. 9. Beseda s knihovnicí ve 3. třídě (O. Sekora) a 4. třídě (B. Němcová)
1. 9. 2020 Zahájení nového školního roku, 1. třída v 8,30 hod. v Obřadní síni
  ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
26. 3. Děti čtou dětem - projekt pro žáky 5. - 9. třídy
  Tetřívek a welfare hospodářských zvířat - projektový den ve ŠD, SEVER Horní Maršov
23. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 6. třídy v ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
19. 3. Soutěž v německém jazyce - krajské kolo v Hradci Králové
18. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. a 3. třídy v ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
17. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. třídy v ZŠ Bratří Čapků
14. 3. Úpická laťka - soutěž ve skoku vysokém
13. 3. Divadelní přehlídka v Hradci Králové - žáci z divadelního kroužku
6. 3. Taneční akademie ZUŠ Úpice pro žáky 5. třídy  
4. 3. Závody ve šplhu pro žáky 6. - 9. třídy v ZŠ Rtyně v P.
  Projekt Veselé zoubky pro žáky 1. třídy
28. 2. Taneční vystoupení Ballare ve Rtyni v P.
27. 2. Závody ve šplhu pro žáky 1. stupně v Úpici
25. 2. Taneční odpoledne pro zájemce z 5. - 9. třídy v tělocvičně
20. 2. Divadelní představení A.P.Čechova - Strýček Váňa v Klicperově divadle pro žáky 8. a 9. třídy
19. 2. Divadelní představení v KK - Pohádka ze starého mlýna pro 1. stupeň, 9,00 hod.
  Jak jste to myslel, pane Shakespeare pro 2. stupeň, 10,30 hod.
18. 2. Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce ve Vrchlabí
17. - 21. 2. Lyžařský kurz pro zájemce 1. - 4. třídy ve SKAREÁLU BRET v Žacléři
10. - 14. 2. Jarní prázdniny
4. 2. Okresní kolo Soutěže v německém jazyce
  Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda
31. 1. Pololetní prázdniny
23. 1. Olympiáda v ČJ - okresní kolo v Trutnově
22. 1. Pedagogická rada
5. - 10 .1. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. třídy ve Vítkovicích v Krkonoších
21.12.-5.1. Vánoční prázdniny
20. 12. Filmové představení pro žáky 1. - 4. třídy
  Vánoční vystoupení v tělocvičně pro žáky 5. - 9. třídy
19. 12. Vánoční dílny pro žáky 1. - 8. třídy
16. 12. Vánoční ZOO se zdobením stromečku a programem savany pro žáky 6. třídy
12. 12. Turnaj v basketbale starších žáků a žákyň okrsku Úpice v ZŠ Bratří Čapků
9. 12. Turnaj v halové kopané pro žáky 1. stupně okrsku Úpice v hale v M. Svatoňovicích 
  Tonda obal na cestách - ekologický program pro žáky 1. - 9. třídy
6. 12. Čertovské laboratoře pro žáky 8. třídy
4. 12. Divadelní představení "Finský kůň"v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
  Exkurze na Úřad práce v Trutnově pro žáky 8. třídy
27. 11. Malá akademie k velkému výročí v KK v M. Svatoňovicích od 17,00 hod.
26. 11. Exkurze na SPŠ Trutnov pro žáky 8.a 9. třídy
22.-23.11. Expedice ARUTARETIL s nocováním ve škole pro zájemce z 5. - 9. třídy
22.11. Krotíme světlo - program na VOŠZ a SZŠ v Trutnově pro žáky 6. třídy
20.11. Soutěž v předlékařské 1. pomoci na VOŠZ a SZŠ v Tutnově
19.11. Diskotéka pro žáky 5. - 9. třídy v tělocvičně, organizuje 9. třída
18.11. Preventivní program PPP - Vztahy ve třídě pro žáky 5. třídy
  Preventivní program PPP -Kamarádství pro žáky 6. třídy
13.11. Příběhy bezpráví - "Pád železné opony" projekt pro žáky 9. třídy
12.11. Třídní schůzky v 1. - 9. třídě dle časového rozpisu v ŽK
11.11. Pedagogická rada
7. 11. Turnaj ve florbale škol okrsku Úpice pro žáky 6. - 9. třídy
  Akce ŠP - Přehlídka vyřezávaných dýní a strašidelná stezka
4. 11. Program Mořské želvy pro 5. - 9. třídu
1. 11. Anglické divadlo The Bear pro žáky 2. - 9. třídy v KK v M.Svatońovicích
31. 10. Jablíčkování - projekt 1. - 4. třídy
29. - 30.10. Podzimní prázdniny
19. 10. Přírodovědné pokusy na VOŠZ a SZŠ v Trutnově pro zájemce
14. 10. Návštěva Planetária v Hradci Králové pro žáky 6. třídy
11.10. Výstava středních škol v Trutnově pro žáky 9. třídy
3.10. Zátopkova pětka - štafetový běh pro 1. stupeň ve Rtyni v Podkrkonoší
1.10. Zátopkova desítka - štafetový běh pro 2. stupeň v Úpici
30. 9. Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy
26. 9. Návštěva knihovny v Úpici - O. Sekora - pro žáky 3. třídy
27. 9. Evropský den jazyků - projekt pro žáky 5. - 9. třídy
21. - 29. 9. Sběr papíru
23. 9. Třídní schůzka pro rodiče žáků 2. - 4. třídy od 15,30 hod.
20. 9. Čapkova zahrádka - výstava v KK M.Svatoňovice
19. 9. Turnaj v malé kopané ro žáky 6. - 9. třídy v Havlovicích
  Návštěva knihovny v Úpici - rodina Čapkova pro žáky 4. třídy
12. 9. Informační schůzka o zájezdu do Anglie v 17,00 hod.
11. 9. Třídní schůzka pro rodiče žáků 5. třídy v 17,00 hod.
10. - 11.9. Adaptační kurz pro žáky 5. třídy ve spolupráci s PPP Trutnov
6. 9. Videoprojekce Kolumbie - Ráj slasti a neřesti pro žáky 5. - 9. třídy v Úpici
5. 9. Projekt Pohádky pro žáky 1. - 4. třídy
3. 9. Zahájení výuky plavání v Náchodě pro 2. - 4. třídu
2. 9. Zahájení nového školního roku, 1. třída od 8,30 hod. v OBŘADNÍ SÍNI
   
28. 7. - 2. 8.  Příměstský tábor Jestřábek (podrobnosti 1. 4. v Dokumentech)
29. 6. - 1. 9. Hlavní prázdniny
28. 6. Předávání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy 1. vyučovací hodinu
27. 6. Předávání vysvědčení žákům 9. třídy v KK v M.Svatoňovicích od 15,30 hod.
  Vyhodnocení úspěšných žáků školy v 16,15 hod. v KK v M. Svatoňovicích
27. 6. Sportovní den
26. 6. Hry bez hranic - organizuje 9. třída pro žáky 1. - 8. třídy
21. 6. Atletický čtyřboj v ZŠ Úpice Lány pro žáky 2. stupně
20. 6. Hrajme si i hlavou - program pro žáky 7. třídy v Hradci Králové
20. 6. Pedagogická rada
18. - 20. 6. Školní výlet 9. třídy do Moravskoslezských Beskyd
17. - 18. 6. Školní výlet 7. třídy do Chlumce n.C. a Hradce Králové
13. 6. Školní výlet 1. - 3. třídy do Poděbrad a Ostré
12. - 13. 6. Školní výlet 8. třídy do Liberce a na Ještěd
12. 6. Po stopách 2. světové války na Bohdašíně a na Končinách pro žáky 5. třídy
11. - 12. 6. Školní výlet 6. třídy na Černou horu a do Mladých Buků
7. 6. Internet, média, facebook, kyberšikanaprogram  pro žáky 3. třídy
6. 6. Školní výlet 5. třídy do Všestar
5. 6. Divadelní představení "Vincenc"v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
4. 6. Exkurze do Státního archivu v Trutnově a na Bohdašín - po stopách 2. sv.války pro žáky 9. třídy
3. 6. Poznávání přírodnin - okresní kolo ve Dvoře Králové nad Labem
31. 5. Preventivní program PPP "Školní šikanování, extrémní projevy agrese" pro žáky 6. třídy
  Preventivní program PPP "Prevence sexuálního rizikového chování" pro žáky 9. třídy
30. 5. Preventivní program PPP "Nebezpečí sociálních sítí" pro žáky 5. třídy
  Preventivní program PPP "Závislostní chování" pro žáky 7. třídy
29.- 30. 5. Školní výlet 4. třídy do Teplických skal a Hodkovic
28. 5. Atletické finále pro žáky 2. 5. třídy v ZŠ Úpice Lány
24. - 25. 5. Expedice ARUTARETIL s nocováním ve škole pro žáky 5. - 9. třídy
22. 5. Pohár rozhlasu - krajské kolo
20. 5. Fotografování 1. - 9. třída
18. 5. Jarmáreček u 1. stupně ZŠ Malé Svatoňovice
15. 5. Průzkum hudebnosti žáků 1. třídy v ZUŠ Úpice
14. 5. Pohár rozhlasu - okresní kolo mladších žáků a žákyň v Trutnově
10. 5. Soutěž mladých zdravotníků v Trutnově
9. - 10. 5. Ředitelské volno
2. 5. Pohár rozhlasu - okrskové kolo soutěže v atletice v ZŠ Úpice Lány
30. 4. Čarodějnice - vystoupení dětí z 1. - 4. třídy
25. 4. Zápis do 1. třídy od 16,00 hod. v budově 1. stupně ZŠ
24. 4. Anglické divadlo "LAST WISCH" pro žáky 5. - 9. třídy v Úpici
  Zdravotnický víceboj v Úpici
18. 4. Velikonoční prázdniny
17. 4. Den Země - KRNAP Vrchlabí, 1. - 4. třída
16. - 17. 4. Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia
15. 4.  Přijímací zkoušky na SŠ - 2. termín
13. 4. Přírodovědné pokusy na zdravotní škole v Trutnově pro zájemce
12. 4. Přijímací zkoušky na SŠ - 1. termín
10. 4. Divadelní představení "Lakomec - Moliére" v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
  Exkurze Gotika v Kutné Hoře pro žáky 7. třídy
  Okresní kolo Biologické olympiády, kategorie D, organizuje ZŠ M. Svatoňovice
9. 4. Třídní schůzky, volba členů Školské rady, 1.- 4. tř. dle rozpisu, 5. - 9. tř. od 17,00 hod.
  Návštěva knihovny v Úpici - E. Petiška pro žáky 3. třídy
8. 4. Pedagogická rada
4. 4. Zeměpisná exkurze do Prahy pro žáky 8. třídy
3. 4. Návštěva budoucích školáků z MŠ ve škole
  Návštěva knihovny v Úpici - M. Kubátová, 4. třída
28. 3. Děti čtou dětem - projekt pro 5. - 9. třídu
27. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. třídy v ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
25. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 6. třídy v ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
21. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. a 3. třídy v ZŠ Úpice Bratří Čapků
16. - 24. 3. Sběr papíru
12. 3. Preventivní program PPP "Týmová práce" pro žáky 5.třídy
  Preventivní program PPP "Spektrum poruch příjmu potravy" pro žáky 9. třídy
  Taneční akademie ZUŠ Úpice - 5. - 9. třída
4. 3. Živá knihovna řemesel pro žáky 8. třídy v Trutnově
4. - 8. 3. Lyžařský kurz pro zájemce z 5. třídy ve SKIAREÁLU BRET
28. 2. Divadelní představení J. Zeyer, T. Karpianus " Radúz a Mahulena" v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
27. 2. Závody ve šplhu pro žáky 2. stupně v ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
26. 2. Závody ve šplhu pro žáky 1. stupně v ZŠ Úpice Lány
22. 2. Anglické divadlo "A Lazy Goat" v Trutnově pro žáky 3. a 4. třídy
18. 2. Preventivní program PPP "Rizikové sporty" pro žáky 6. a 7. třídy
18. - 22. 2. Lyžařský kurz pro zájemce z 1. - 4. třídy ve SKIAREÁLU BRET
16. 2. Přírodovědné pokusy na SŠ zdravotní v Trutnově pro zájemce
14. 2. Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
  Návštěva knihovny v Úpici (J. Lada) pro žáky 3. třídy
13. 2. Okresní kolo soutěže v německém jazyce
  Projekt Veselé zoubky v 1. třídě
4. - 8. 2. Jarní prázdniny
1. 2. Pololetní prázdniny
31. 1. Ukončení 1. pololetí, předávání vysvědčení
23. 1. Pedagogická rada
6.-11.1.2019 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. třídy ve Vítkovicích v Krkonoších
22.12.-2. 1. Vánoční prázdniny
21. 12. Advent ve skanzenu Krňovice pro žáky 1. - 4. třídy
  Vánoční besídky v 5. - 8. třídě
  Vánoční vystoupení v tělocvičně pro žáky 5. - 8. třídy, organizuje 9. třída
20. 12. Vánoční dílny na 1. i 2. stupni
19. 12. Vánoční besídka 5. třídy
17. 12. Vánoční ZOO se zdobením stromečku a programem savany pro žáky 6. třídy
16. 12. Zahájení vánoční výstavy u Studánky vystoupením žáků 1. - 4. třídy v KK od 16,00 hod.
14. 12. Varhanní koncert v kostele
13. 12. Turnaj v basketbale starších žáků a žákyň okrsku Úpice v ZŠ Bratří Čapků
12. 12. Taneční pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků v ZUŠ Úpice pro žáky 5. třídy
7. 12. Návštěva knihovny (J. Žáček) a Dřevěnky (Jak se žilo dříve) v Úpici pro žáky 3. třídy
6. 12. Turnaj v halové kopané mladších žáků okrsku Úpice v hale BPA
  Čertovské experimenty - organizuje PřF Univerzity Hradec Králové pro žáky 9. třídy
  Divadelní představení"Klášterní ulice...." v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
5. 12. Divadelní vystoupení "Příběhy osvobozeného divadla" v KK pro žáky 5. - 9. třídy
2. 12. Adventní jarmark u Studánky s prodejem výrobků dětí na náměstí od 13,00 hod.
1. 12. Přírodovědné pokusy na zdravotní škole v Trutnově pro zájemce
30. 11. Příběhy bezpráví -"Únor 48" - celostátní projekt pro 9. třídu
21. 11. Soutěž v Předlékařské první pomoci v Trutnově pro členy zdravotního kroužku
16. 11. Finanční gramotnost - program ČSOB pro 3.- 5. třídu a 9.třídu
14. 11. Zemědělství žije - program MZ pro 2. - 5. třídu
13. 11. Třídní schůzky pro 1. - 9. třídu dle časového rozpisu v ŽK
12. 11. Pedagogická rada 
8. - 9. 11. Ať žijí duchové - projekt 1. - č. třídy s nocováním ve škole
  Přehlídka zdobených a rozsvícených dýní - projekt ŠP pro rodiče a děti s nocováním ve škole
1. 11. Turnaj ve florbale škol okrsku Úpice pro žáky 6. - 9. třídy
29.-30.10. Podzimní prázdniny
25. 10. ŠKOLNÍ AKADEMIE k 100. výročí založení republiky v KK M. Svatoňovice od 16,30 hod.
22. 10. Exkurze na ekofarmu Bošina ve Vernéřovicích u Broumova pro žáky 5. třídy
19. 10. Výstavaokrasného ptactva v KK M.Svatoňovice pro žáky 1. - 7. třídy
12.-13. 10. Expedice ARUTARETIL s nocováním ve škole pro zájemce z 5. - 9. třídy
12. 10. Výstava středních škol v Trutnově pro žáky 9. třídy
  Přednáška DZS Praha o možnosti studijních pobytů v EU pro 8. a 9. třídu
9. 10. Exkurze do Prahy pro žáky 6. třídy s prohlídkou historických památek 
6. 10. Přírodovědné pokusy na SŠ zdravotní v Trutnově pro zájemce
4. 10. Etické dílny - Jak překonat starosti ve škole ve 4. třídě
  Etické dílny - Život v mediální džungli v 6. třídě
3. 10. Zátopkova pětka, štafetový závod pro žáky 1. stupně ve Rtyni v Podkrkonoší
2. 10. Zátopkova desítka, štafetový závod pro žáky 2. stupně v Úpici
27. 9. Návštěva knihovny v Úpici - projekt Čteme rádi(K. Čapek) pro žáky 4. třídy 
26. 9. Evropský den jazyků pro žáky 5. - 9. třídy
24. 9. Program Bezobratlí v potoce - pro žáky 5.,6., 8. třídy
21. 9. Školení Mladých zdravotníků
20. 9. Etické dílny - Jak se stát dobrým kamarádem ve 4. třídě
  Etické dílny - Moc slova v 6. třídě
  Návštěva knihovny v Úpici - projekt Čteme rádi (O.Sekora) pro žáky 3. třídy
19. 9. Zpohádky do pohádky - seznamovací projekt pro žáky 1. - 4. třídy s vystoupením pro rodiče
  Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 4. třídy po ukončení projektu
  Turnaj v malé kopané pro žáky 6. - 9. třídy v Havlovicích
15. - 23. 9. Sběr papíru v obou budovách školy
14. 9. Zahrádkářská výstava Čapkova zahrádka pro žáky 1. - 7. třídy
13. 9. Úvodní schůzka Školního parlamentu
11. 9. Třídní schůzka pro rodiče žáků 5. třídy
10. - 11. 9. Adaptační kurz Začínáme spolu pro žáky 5. třídy
7. 9. Videoprojekce Myanmar - Divoká cesta do barmské říše pro žáky 5. - 9. třídy v Úpici.
  Požární prevence pro žáky 1. - 4. třídy v hasičské zbrojnici v M. Svatoňovicích
4. 9. Zahájení výuky plavání v Náchodě pro 2. - 4. třídu
  Den bezpečnosti v BPA v M. Svatoňovicích pro žáky 8. a 9. třídy
3. 9. 2018 Zahájení nového školního roku
   
23. -27.7. Příměstský tábor JESTŘÁBEK
30.6. - 2.9. PRÁZDNINY
29. 6. Předávání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy 
28. 6. Vyhodnocení úspěšných žáků školy v 16,15 hod.
  Předávání vysvědčení žákům 9. třídy v 15,30 hod.
  Sportovní dopoledne pro žáky 5. - 9. třídy
  Den her pro žáky 1. - 4. třídy
27. 6. Hry bez hranic pro žáky 1. - 9. třídy
25. 6. Pohádka, taneční vystoupení pro 1. stupeň z M.Svatońovic, V. Svatoňovic a MŠ
  Diskotéka v tělocvičně pro děti z 5. - 9. třídy 
  Nocování ve škole pro žáky 8. třídy
22. 6. Atletický čtyřboj pro žáky 2. stupně v ZŠ Úpice-Lány
21. 6. Pedagogická rada
  Zeměpisná a geologická exkurze - Těžba uhlí v regionu pro žáky 9. třídy
  Hrajme si i hlavou - organizuje Univerzita Hradec Králové - žáci 7. třídy
19. 6. Exkurze 9. třídy do Státního archivu v Trutnově a po stopách 2. sv. války na Bohdašíně
18. 6. Etické dílny -Pohoda a klídek bez tabáčku - preventivní program v 6. třídě
14. - 15. 6. Školní výlet 6. třídy do Českého ráje
  Školní výlet 7. třídy do Častolovic a Žamberku
13. - 14. 6. Návštěva budoucích školáků z MŠ ve škole
7. - 8. 6. Školní výlet 8. třídy na Máchovo jezero
6. - 8. 6. Školní výlet 9. třídy do Moravskoslezských Beskyd
6. 6. Školní výlet 5. třídy do Všestar
  Etické dílny - Přátelé - preventivní program v 6. třídě
5. 6. Keramika pro rodiče a děti
4. 6. Divadelní představení"Kati" v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
  Poznávání přírodnin - okresní kolo ve Dvoře Králové nad Labem
1. 6. Školní výlet žáků 1. - 3. třídy na hrad Kost
30.-31.5. Školní výlet 4. třídy do Teplických skal a Hodkovic
29. 5. Atletické finále - soutěž pro žáky 2. - 5. třídy v Úpici
28. 5. Pythagoriáda - okresní kolo matematické soutěže v Trutnově
26. 5. Čapkiana - čtení z díla sourozenců Čapkových v KK v M. Svatoňovicích
24. 5. Fotografování v 1. - 9. třídě
22. 5. Etické dílny - Moc slova - preventivní program v 6. třídě
18. 5. Osudové osmičky - projekt 5. - 9. třídy k významným výročím v letošním roce
16. 5. Průzkum hudebnosti žáků 1. třídy v ZUŠ v Úpici
11. 5. Divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 5. - 9. třídy v Úpici
  Soutěž mladých zdravotníků v Trutnově
7. 5. Ředitelské volno
4. 5. Den Země v Horním Maršově pro žáky 1. - 4. třídy
3. 5. Pohár rozhlasu- atletické závody pro žáky 6. - 9. třídy v Úpici
  Dopravní hřiště, Hasičská zbrojnice ve Dvoře králové n.L. pro žáky 3. - 4. třídy
30. 4. Čarodějnický rej v 1. - 4. třídě
  Preventivní program PPP- Řešení konfliktů bez faulů v 5. třídě
25. 4. Divadelní představení "Sen noci svatojánské - Shakespeare" v Klicperově divadle pro žáky 8. - 9. třídy
24. 4. Barmankurz pro žáky 8. třídy v rámci volby povolání
23. 4. Divadelní představení "Fenomén K. Čapka" pro žáky 5. - 9. třídy v KK v M. Svatoňovicích
20. 4. MEDÚZA - program k prevenci kyberšikany ve 3. třídě
19. 4. Závody ve šplhu pro žáky 2. stupně ve Rtyni v P.
  Návštěva knihovny v Úpici - B. Němcová pro žáky 4. třídy
  Prevence nemocí, kouření, drog; vybavení lékárničky - 3. třída
18. 4. Preventivní programy PPP Trutnov pro žáky 6. - 9. třídy
  Zdravotnický víceboj v Úpici
17. 4. Okresní kolo Matematické olympiády v Trutnově
16. 4. Přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo
13. 4. Sdělovací prostředky a sociální sítě (kyberšikana) - preventivní program pro žáky 4. třídy
  Prevence úrazů ve 3. třídě - praktické ukázky žáků ze zdravotního kroužku
12. 4. Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
  Okresní kolo Biologické olympiády v ZŠ M. Svatoňovice
  Návštěva knihovny v Úpici - E. Petiška pro žáky 3. třídy
  Exkurze Gotika v Kutné Hoře pro žáky 7. třídy
  Exkurze do historické části Prahy pro žáky 8. třídy
10.4. Třídní schůzky dle rozpisu v ŽK
9. 4. Pedagogická rada ve 14,00 hod.
6. 4. Mobilní planetárium - Neuvěřitelný vesmír pro žáky 5. - 9. třídy
5. 4. Zápis do 1. třídy od 16,00 hod. v budově Schejbalova 131 nad kostelem
4. 4. Návštěva dětí z MŠ ve škole
  Turnaj ve vybíjené pro žáky 6. třídy ve Rtyni v P.
29. 3. Velikonoční prázdniny
28. 3. Děti čtou dětem - školní projekt pro žáky 5. - 9. třídy
27. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. třídy ve Rtyni v Podkrkonoší
26. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. a 3. třídy v ZŠ Úpice Bratří Čapků
20. 3. Preventivní program PPP - Šikanování a extrémní projevy agrese v 7. třídě
  Preventivní program PPP - Spektrum poruch příjmu potravy - zdravá výživa v 8. třídě
  Preventivní program PPP - Prevence sexuálního chování v 9. třídě
17. - 25. 3. Sběr papíru
12. - 16. 3. Jarní prázdniny
2. - 3. 3. Expedice ARUTARETIL 7 s nocováním ve škole pro žáky 5. - 9. třídy
1. 3. Taneční akademie ZUŠ Úpice pro žáky 5. třídy
23. 2. Projekt Veselé zoubky pro žáky 1. třídy
22. 2. Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce
21. 2. Závody ve šplhu pro žáky 1. stupně v ZŠ Úpice Lány
20. 2. Anglické divadlo A Silly Bear pro žáky 3. a 4. třídy v Trutnově
19. 2. Preventivní program PPP Kyberšikana v 6. třídě
  Preventivní program PPP Vztahy v kolektivu ve 4. třídě
16. 2. Taneční vystoupení Ballare ve Rtyni v Podkrkonoší pro žáky 1. - 4. a 6. třídy
  Diskotéka pro žáky 5. - 9. třídy v tělocvičně
10. 2. Masopust - průvod od 14,00 hod. od OÚ v M. Svatoňovicích
6. 2. Divadelní představení R. Thomas - Osm žen v Klicperově divadle v Hradci Králové pro zájemce z 8. a 9. třídy
5. 2. Preventivní program PPP Kyberšikana v 6. třídě
  Preventivní program PPP Vztahy v kolektivu ve 4. třídě
5. - 9. 2. Lyžařský kurz pro zájemce z 1. - 5. třídy ve SKIAREÁLU BRET
2. 2. Pololetní prázdniny
31. 1.  Ukončení 1. pololetí, předávání vysvědčení
30. 1. Návštěva knihovny v Úpici - J. Lada pro žáky 3. třídy
25. 1. Návštěva knihovny v Úpici - M. Kubátová pro žáky 4. třídy
24. 1. Pedagogická rada
19. 1. Preventivní program PPP Kamarádství a přátelství v 5. třídě
18. 1. Program "Zemědělství" pro žáky 2. stupně 
7. - 13.1. Lyžařský výcvikový kurz 7. třídy ve Vítkovicích v Krkonoších
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
22. 12. Filmové představení pro žáky 1. - 4. třídy ve Rtyni v Podkrkonoší
  Vánoční besídky a vánoční vystoupení v tělocvičně pro žáky 5. - 9. třídy
21. 12. Vánoční exkurze s dílnami - Poniklá, Rautis a Muzeum řemesel pro žáky 1. - 4. třídy
  Vánoční dílny pro žáky 5. - 8. třídy
20. 12. Vánoční besídka v 3. a 4. třídě
19. 12. Vánoční besídka v 5. třídě
17. 12. Vánoční vystoupení žáků 1.-4. třídy k zahájení vánoční výstavy v 16,00 hod. v KK 
14. 12. Turnaj v basketbale okrsku Úpice pro starší žáky a žákyně v ZŠ Bratří Čapků v Úpici
  Zdobení stromečku a program SAVANY v ZOO Dvůr Králové n.L., žáci 6. třídy
7. 12. Turnaj v halové kopané pro žáky 1. - 5. třídy škol okrsku Úpice
  Návštěva knihovny v Úpici a muzea s programem Jak se žilo dříve pro žáky 3. třídy
4. 12. Schůzka školního parlamentu od 13,45 hod.
1. 12. Exkurze žáků 8. třídy do Hronova do muzea Pod čepicí - expozice Budiž světlo a kláštera v Broumově
  Beseda žáků 2. třídy se starostou obce
  Mikulášské pečení ve 3. třídě
30. 11. Čertovské laboratoře pro žáky 9. třídy, organizuje PřF Univerzita Hradec Králové
29. 11. Příběhy bezpráví "Příběhy vzdoru"- dějepisný projekt pro žáky 9. třídy
24. - 25. 11. Expedice ARUTARETIL 6 s nocováním ve škole pro žáky 5. - 9. třídy
22.11. Soutěž v Předlékařské 1. pomoci v Trutnově
21. 11. Beseda na téma Trestní odpovědnost pro žáky 8. a 9. třídy v BPA v M. Svatoňovicích
14. 11. Třídní schůzky v 1. - 9. třídě dle časového rozpisu v ŽK
14. 11. Den otevřených dveří v rekonstruované škole 2. stupně v 16,30 hod. 
13. 11. Pedagogická rada
  Knihovna řemesel v Trutnově pro žáky 8. třídy
  Vzájemné vztahy ve třídě - program PPP Trutnov pro žáky 5. třídy
8. 11. Arnošt Lustig - devět životů - filmový dokument s besedou s režisérem I. Pavelkem pro žáky 8. a 9. třídy
7. 11. Divadelní představení Richard III. v Klicperově divadle v Hradci Králové pro zájemce z 8. a 9. třídy
2. 11. Turnaj ve florbale škol okrsku Úpice pro žáky 6. - 9. třídy
  Divadelní představení Z devatera pohádek pro žáky 1. - 4. třídy v KK v M. Svatoňovicích
2. - 3. 11. Projekt Ať žijí duchové s nocováním ve škole pro žáky 1. - 4. třídy
26.-27. 10. Podzimní prázdniny
16. 10. Beseda na Úřadu práce v Trutnově pro žáky 9. třídy
13. 10. Výstava středních škol v Trutnově pro žáky 9. třídy
  Školní parlament od 13,45 hod. do 17,00 hod.
12. 10. Návštěva knihovny v Úpici pro žáky 4. třídy
6. 10. Školení 1. pomoci pro žáky zdravotního kroužku v Trutnově
  Školní parlament od 13,45 hod. do 15,00 hod.
5. 10. Zátopkova pětka, štafetový závod pro žáky 1. stupně ve Rtyni v Podkrkonoší
4. 10. Exkurze do Prahy – Pražský hrad, historická část Prahy pro žáky 6. třídy
  Beseda žáků 9. třídy na Obecním úřadě v M. Svatoňovicích
3. 10. Zátopkova desítka, štafetový závod pro žáky 2. stupně v Úpici
1. - 8. 10. Sběr papíru v obou budovách školy
29. 9. Ředitelské volno
22. 9. Návštěva zahrádkářské výstavy Čapkova zahrádka pro žáky 1. - 7. třídy
21. 9. Návštěva knihovny v Úpici v rámci projektu Čteme rádi, O. Sekora, 3. třída
20. 9. Turnaj v malé kopané v Havlovicích pro žáky 6. - 9. třídy
14. 9. Třídní schůzka pro rodiče žáků 2. - 4. třídy od 15,40 hod.
14. 9. Seznamovací projekt Z pohádky do pohádky pro žáky 1. - 4. třídy
12. 9. Třídní schůzka pro rodiče žáků 5. třídy od 15,30 hod.
11. - 12. 9. Adaptační kurz Začínáme spolu pro žáky 5. třídy, organizuje PPP Trutnov
11. 9. Videoprojekce Brazílie pro žáky 6. - 9. třídy v Úpici
5. 9. Plavecký výcvik v Náchodě pro žáky 2. - 4. třídy
4. 9. 2017 Slavnostní zahájení školního roku
   
  ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018
   
1. 7. - 1. 9. PRÁZDNINY
30. 6. Předávání vysvědčení
29. 6. Vyhodnocení nejlepších žáků školy v Obřadní síni v M. Svatoňovicích
  Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy v Obřadní síni v M. Svatoňovicích od 15,30 hod.
  Den her - 1. - 4. třída
  Sportovní dopoledne - 5. - 9. třída
28. 6. Hry bez hranic - organizuje 9. třída pro žáky 1. - 8. třídy
26. 6. Školní akademie - Pojďte na divadlo od 17,00 hod. v KK v M. Svatoňovicích
23. 6. Hrajme si i hlavou - Univerzita Hradec Králové pro žáky 7. třídy
  Atletický čtyřboj pro žáky 2. stupně v Úpici
22. 6. Hurá prázdniny - koncert M. Peroutky v Úpici pro žáky 1. - 8. třídy
  Bajky pana Ezopa - divadelní představení v KK pro žáky 1. - 4. třídy
  Pedagogická rada
21. 6. Vojenské muzeum, opevnění Odolov - dějepisná exkurze pro žáky 9. třídy
20. - 21. 6. Školní výlet 8. třídy do Žamberku
20. 6. Těžba černého uhlí v regionu - geologická exkurze pro žáky 9. třídy
19. 6. Ředitelské volno pro žáky 5. - 9. třídy
14. - 16. 6. Školní výlet 9. třídy do Moravskoslezských Beskyd
14. - 15. 6. Školní výlet 7. třídy do Žamberku
12. 6. Ředitelské volno pro žáky 5. - 9. třídy
9. - 10. 6. Expedice ARUTARETIL - literární projekt s nocováním pro žáky 5. - 9. třídy
9. 6. Den s hasiči pro žáky 1. - 9. třídy 
6. 6. Školní výlet 5. třídy do Náchoda
5. 6. Soutěž Poznávání přírodnin ve Dvoře Králové n.L.
1. 6. Školní výlet 1. - 4. třídy na Veselý Kopec, Slatiňany
30. - 31. 5. Školní výlet 6. třídy do Českého ráje
27. 5. Jarmáreček v areálu školy 1. stupně od 9,00 hod. do 12,00 hod.
26.,27. 5. Znám já ptáčka v lese - projekt pro žáky 1. - 4. třídy
24. 5. Fotografování 1. - 9. třída
23. 5. Atletické finále škol okrsku Úpice pro žáky 1. stupně
19. 5.,24.5. Prvence kyberšikany - program pro 7. a 9. třídu
18. 5. Exkurze do Státního archivu v Trutnově a do elektrárny pro žáky 9. třídy
16., 17. 5. Celostátní testování žáků v 9. třídě
12. 5. Řečtí bohové - dějepisný projekt v 6. třídě
10. 5. Soutěž mladých zdravotníků v Trutnově
9. 5. Peter Black - divadelní představení v angličtině v Úpici pro 6. - 9. třídu
4. 5. Divadelní představení Čtyřlístek v Klicperově divadle v Hradci Králové pro zájemce z 8. a 9. třídy
  Zdravotnický víceboj pro žáky 1. - 9. třídy v Úpici a Havlovicích
5. 5. Pohár rozhlasu - atletická soutěž škol okrsku Úpice pro žáky 2. stupně 
2. 5. Barmankurz pro žáky 8. třídy v rámci volby povolání
27. 4. Dopravní hřiště ve Dvoře Králové n.L. pro žáky 3. a 4. třídy
26. 4. Školení 1. pomoci pro žáky 3. a 4. třídy dětmi ze zdravotního kroužku
20. 4. Návštěva knihovny v Úpici pro žáky 4. třídy - M. Kubátová
19. 4. Exkurze - Gotika v Kutné Hoře pro žáky 7. třídy
  Přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo
13. 4. Velikonoční prázdniny
12. 4. Zeměpisná exkurze do Prahy pro žáky 8. třídy
  Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
11. 4. Třídní schůzky, 1. - 4. třída dle časového rozpisu v ŽK, 5. - 9. třída od 17,00 hod.
10. 4. Pedagogická rada
  Okresní kolo biologické olympiády pro žáky 5. - 7. třídy
6. 4. Zápis do 1. třídy - viz Novinky 1. 3. 2017
  Návštěva knihovny v Úpici pro žáky 3. třídy - E. Petiška
5. 4. Legiovlak - komentovaná prohlídka pro žáky 9. třídy v Trutnově
  Turnaj ve výbíjené pro žáky 6. třídy ve Rtyni v Podkrkonoší
4. 4. Okresní kolo v matematické olympiádě v Trutnově (žáci 6. třídy)
  Návštěva budoucích prvňáků z MŠ ve škole
3. 4. Divadelní představení Asanace v Klicperově divadle v Hradci Králové pro zájemce z 8.a 9. třídy
29. 3. Děti čtou dětem - program pro žáky 5. - 9. třídy
28. 3. Preventivní program Kyberšikana - 7. a 9. třída
24.-25.3. Expedice ARUTARETIL 4 s nocováním pro zájemce z 5. - 9. třídy
21. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. třídy ve Rtyni v Podkrkonoší
  Preventivní program 5. třída Normální je nekouřit; 8.třída - Kyberšikana
20. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. a 3. třídy v ZŠ Úpice Bratří Čapků
18. 3. Školní ples v jídelně BPA Malé Svatoňovice od 20,00 hod., hraje Taurus
18. - 26. 3. Sběr starého papíru v obou budovách školy
15. 3. Turnaj ve vybíjené pro žáky 6. třídy ve Rtyni v Podkrkonoší
14. 3. Kulturní pořad Vývoj hudebních nástrojů pro žáky 1. - 7. třídy
  Přednáška Špicberky pro žáky 8. - 9. třídy
6. - 10. 3. Jarní prázdniny
2. 3. Taneční akademie ZUŠ Úpice pro žáky 5. a 8. třídy
  Kulturní vystoupení žáků z divadelního kroužku pro seniory v Beránku v Úpici
28. 2. Závody ve šplhu pro žáky 1. stupně v ZŠ Úpice Lány
  Preventivní program pro žáky 5. třídy - Normální je nekouřit
  Preventivní program pro žáky 8. třídy - Kyberšikana
25. 2. Masopust s vystoupením žáků 1. stupně
22. 2. Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce v Hostinném
21. 2. Preventivní program pro žáky 5. třídy - Normální je nekouřit
  Preventivní program pro žáky 6. třídy - Kamarádství a přátelství
19. - 25.2. Lyžařský kurz pro žáky 7. třídy ve Vítkovicích v Krkonoších
15. 2. Projekt Veselé zoubky pro žáky 1. třídy
14. 2. Závody ve šplhu pro žáky 2. stupně v ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
  Preventivní program pro žáky 6. třídy - Kamarádství a přátelství
  Preventivní program pro žáky 5. třídy - Normální je nekouřit
13. - 17.2. Lyžařský kurz ve SKIPARKU Černý Důl pro zájemce z 1. - 5. třídy
8. 2. Divadelní představení Medvědi v Klicperově divadle v Hradci Králové pro žáky 8. a 9. třídy
7. 2. Preventivní program pro žáky 6. třídy - Kamarádství a přátelství
  Preventivní program pro žáky 5. třídy - Normální je nekouřit
3. 2. Pololetní prázdniny
2. 2. Návštěva knihovny v Úpici (J. Lada) pro žáky 3. třídy.
1. 2. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
31. 1. Ukončení 1. pololetí
26. 1. Schůzka k LVK pro rodiče žáků 1. - 5. třídy na 1. stupni od 16,00 hod.
  Anglické divadelní představení Puss in boots v Trutnově pro žáky 2. - 5. třídy od 8,30 hod.
26. 1. Den otevřených dveří v obou budovách školy od 14,00 hod. do 18,00 hod.
24. 1. Okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. třídy
23. 1. Pedagogická rada
16. 1. 2017 Odpolední představení Theseus pro rodiče žáků 5. třídy od 16,30 hod. na 2. stupni
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
22. 12. Vánoční překvapení - filmové představení ve Rtyni v Podkrkonoší pro žáky 1. - 4. třídy
  Vánoční besídky ve třídách a vánoční vystoupení v tělocvičně pro žáky 5. - 9. třídy
21. 12. Vánoční dílny a vánoční besídky ve třídách pro žáky 1. - 4. třídy 
  Vánoce v Evropě - vánoční dílny pro žáky 5. - 8. třídy
19. 12. Zdobení stromečku a program SAVANY v ZOO Dvůr Králové n.L., žáci 6. třídy
18. 12. Zahájení vánoční výstavy vystoupením žáků 1. - 4. třídy v KK v M. Svatoňovicích od 16,00 hod.
16. 12. Finanční gramotnost - prezentace pro žáky 9. třídy
15. 12. Divadlo "Král český a císař římský Karel IV." v KK v M. Svatoňovicích pro žáky 5. - 9. třídy
  Keramika pro dospělé na 1. stupni
14. 12. Ledové království - vystoupení ZUŠ a vánoční výstava v muzeu v Úpici, žáci 5. třídy
  Turnaj v basketbale okrsku Úpice pro starší žáky a žákyně v ZŠ Bratří Čapků v Úpici
8. 12. Turnaj v halové kopané okrsku Úpice pro žáky 1. - 5. třídy v hale v M.Svatoňovicích
  Návštěva knihovny (J. Žáček) a muzea (výstava Jak se žilo dříve) v Úpici, žáci 3. třídy
  Keramika pro dospělé na 1. stupni
2. 12. Po čertech zajímave experimenty - organizuje PřF Univerzita Hradec Králové, žáci 9. třídy
  Slavnost Slabikáře pro žáky 1. třídy
  Expedice ARUTARETIL - čtenářské dílny s nocováním pro žáky 5. - 9. třídy
1. 12. Keramika pro dospělé na 1. stupni
30. 11. Advent na zámku - Hrádek u Nechanic pro žáky 1. - 4. třídy
23. 11. Soutěž v Předlékařské první pomoci v Trutnově pro členy zdravotního kroužku
22. 11. Nebojte se strašidel - dílny pro žáky 5. - 9. třídy organizují členové Školního parlamentu
18. 11. Ředitelské volno
15. 11. Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. třídy dle časového rozpisu v ŽK
10. 11. Divadelní představení Pěna dní v Klicperově divadle v Hradci Králové pro žáky 8. a 9. třídy
9. 11. Turnaj ve florbale mladších dívek - okresní kolo ve Dvoře Králové n.L. 
8. 11. Příběhy bezpráví - "Příběhy železné opony", dějepisný projekt pro žáky 8. a 9. třídy
  Turnaj ve florbale starších dívek - okresní kolo ve Dvoře Králové n.L. 
5. 11. Detektivem v přírodě - přírodovědná přednáška ve Dvoře Králové n.L. pro zájemce
4. 11. Výstava okrasného ptactva v KK v M. Svatoňovicích pro žáky 1. - 7. třídy
2. 11. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. třídy od 16,30 hod.
1. 11. Turnaj ve florbale škol okrsku Úpice pro žáky 6. - 9. třídy
26.–27.10. Podzimní prázdniny
21.10. Výstava středních škol v Trutnově pro žáky 8. a 9. třídy
  Exkurze – Autostyl Trutnov, Kasper Kovo, s.r.o.
20.-21.10. „Ať žijí duchové“ – projekt 1. – 4. třídy s nocováním
13.10. Návštěva knihovny v Úpici pro žáky 4. třídy
  Keramika pro dospělé na 1. stupni ZŠ
7.10. Školení 1. pomoci pro žáky zdravotního kroužku v Trutnově
  2. schůzka Školního parlamentu
6.10. Zátopkova desítka, štafetový závod pro žáky 2. stupně v Úpici
  Keramika pro dospělé na 1. stupni ZŠ
5.10. Zátopkova pětka, štafetový závod pro žáky 1. stupně ve Rtyni v Podkrkonoší
  Beseda pro žáky 9. třídy na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích
4.10. Exkurze do Prahy – Pražský hrad, historická