Aktuálně

Uvolňování opatření ve školství

Uvolňování opatření ve školství

27.04.2020

Vážení rodiče,

dochází k uvolňování opatření ve školství. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Potřebujeme vědět, zda budete mít závazně zájem, aby vaše dítě od 25. 5. 2020 navštěvovalo školu. Výuka bude probíhat dle podmínek stanovených MŠMT a MZ.
Přesné organizační podmínky stanovíme, až budeme znát počty dětí, které se budou účastnit výuky. Předpokládáme, že školní družina by byla pouze pro 1. a 2. třídu. Jídelna bude vařit. O organizaci vás budeme včas informovat.
S touto informací vás osloví třídní učitelky individuálně. Odpovězte emailem nebo telefonicky do 4. 5. 2020 třídní učitelce, zda bude nebo nebude vaše dítě navštěvovat školu. Děkujeme.

V souvislosti s uvolňováním ve školství byla zveřejněna Vyhláška o hodnocení žáků za 2. pololetí zde

Přijímací řízení na SŠ - nová informace

Přijímací řízení na SŠ - nová informace

24.04.2020

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2. Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny

14.04.2020

Úřední hodiny v době uzavření školy:

PONDĚLÍ - PÁTEK        od 7,30 hod. do 11,30 hod.

Ve středu 15. 4. 2020 bude škola uzavřena z důvodu odstávky elektřiny.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

03.04.2020

Vážení rodiče,

třídní schůzky, které se měly konat v úterý 7. 4. 2020 se za stávající situace samozřejmě ruší. Třídní schůzky se v tomto pololetí neuskuteční. Podklady ke klasifikaci za období 1.2. - 11. 3. 2020 máte v žákovských knížkách. Předpokládáme, že MŠMT vydá po ukončení karantény pokyn, jak klasifikace za toto pololetí proběhne. 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

20.03.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že v letošním roce proběhne pouze formální část zápisu do 1. třídy. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky - zde je třeba ještě doručit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v ředitelně ZŠ dopoledne nebo si domluvte jiný termín na telefonu 499 886 128.

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (kddni42),
2. e-mailem (na info@zsms.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání do ředitelny ZŠ: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Uzavření školy - AKTUÁLNĚ

Uzavření školy - AKTUÁLNĚ

13.03.2020

Vážení rodiče a žáci,

od dnešního dne budete na stránkách - AKTIVITY - TŘÍDY nacházet pokyny k domácí práci pro jednotlivé třídy a předměty. Pokoušíme se zjistit emailové kontakty na žáky a na 1. stupni na rodiče. Tyto kontakty odešlete na emailové adresy třídních učitelů - viz. kapitola příslušné třídy. Pokud budete mít nejasnosti se zadáním učiva, napište dotaz na email třídnímu učiteli nebo vyučujícím jednotlivých předmětů, rádi vám poradí. Myslíme si, že je potřeba, aby děti zůstaly v kontaktu se školní prací. Zároveň prosíme, aby nikdo nepanikařil, že nové učivo nezvládá. Až to situace dovolí, učivo bude znovu procvičeno a doučeno.

Sledujte prosím naše stránky, způsob zadávání učiva a vzájemná komunikace se bude postupně tvořit.

Do ANGLIE v květnu určitě neodjedeme. Řešíme odstoupení od cestovní smlouvy. O podrobnostech budete informováni.

 

 

<< <  Stránka 2 z 36  > >>