Aktuálně

Třídní schůzky

Třídní schůzky

03.04.2020

Vážení rodiče,

třídní schůzky, které se měly konat v úterý 7. 4. 2020 se za stávající situace samozřejmě ruší. Třídní schůzky se v tomto pololetí neuskuteční. Podklady ke klasifikaci za období 1.2. - 11. 3. 2020 máte v žákovských knížkách. Předpokládáme, že MŠMT vydá po ukončení karantény pokyn, jak klasifikace za toto pololetí proběhne. 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

20.03.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že v letošním roce proběhne pouze formální část zápisu do 1. třídy. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky - zde je třeba ještě doručit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v ředitelně ZŠ dopoledne nebo si domluvte jiný termín na telefonu 499 886 128.

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (kddni42),
2. e-mailem (na info@zsms.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání do ředitelny ZŠ: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Uzavření školy - AKTUÁLNĚ

Uzavření školy - AKTUÁLNĚ

13.03.2020

Vážení rodiče a žáci,

od dnešního dne budete na stránkách - AKTIVITY - TŘÍDY nacházet pokyny k domácí práci pro jednotlivé třídy a předměty. Pokoušíme se zjistit emailové kontakty na žáky a na 1. stupni na rodiče. Tyto kontakty odešlete na emailové adresy třídních učitelů - viz. kapitola příslušné třídy. Pokud budete mít nejasnosti se zadáním učiva, napište dotaz na email třídnímu učiteli nebo vyučujícím jednotlivých předmětů, rádi vám poradí. Myslíme si, že je potřeba, aby děti zůstaly v kontaktu se školní prací. Zároveň prosíme, aby nikdo nepanikařil, že nové učivo nezvládá. Až to situace dovolí, učivo bude znovu procvičeno a doučeno.

Sledujte prosím naše stránky, způsob zadávání učiva a vzájemná komunikace se bude postupně tvořit.

Do ANGLIE v květnu určitě neodjedeme. Řešíme odstoupení od cestovní smlouvy. O podrobnostech budete informováni.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření školy

10.03.2020

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo toto mimořádné opatření s účinností od středy 11. března 2020:
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
• osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

To znamená, že škola bude uzavřena pro všechny žáky od 1. – 9. třídy. Nebude v provozu školní družina, nebude vařit jídelna. Obědy budou automaticky odhlášeny. Nebudou probíhat zájmové kroužky.
Vše platí do odvolání.
Aktuální informace budeme sdělovat na těchto stránkách.
Žáci dostávají učivo na procvičování. Aktuálně se budeme snažit na webových stránkách předávat informace o učivu na domácí studium pro jednotlivé ročníky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Informace zde

V rámci urychlení pošlete svůj požadavek na vyplnění Žádosti o ošetřovné na email: info@zsms.cz. Žádost připravíme a termín a způsob vyzvednutí domluvíme emailem. Na Žádost o ošetřovné budeme uvádět termín trvání do: odvolání. 

 DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

- všichni žáci dostali ve škole práci minimálně na týden 

- v kapitole AKTIVITY - příslušná třída - budeme od pátku 13.3.2020 zveřejňovat další úkoly

Závody ve šplhu

Závody ve šplhu

05.03.2020

Žáci 1. i 2. stupně se zúčastnili závodů ve šplhu na tyči. Získali jsme 4 tituly přeborníka okrsku a 2 druhá místa. Ve svých ročnících zvítězili: Jakub Frýba (5. tř.), Stanislav Večeř (6. tř.), Filip Kostka (7. tř.), Marek Matěják (8. tř.). Druhá místa obsadili Míša Kroulíková (4. tř.) a Filip Frýba (9. tř.). Někteří další naši závodníci zůstali těsně pod stupni vítězů. Všem startujícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Odpojení pevné linky v jídelně BPA - změna

Odpojení pevné linky v jídelně BPA - změna

05.03.2020

V jídelně BPA je trvale zrušena pevná linka.

K odhlašování obědů používejte kontakt na mobil: 722 931 135

 

<< <  Stránka 2 z 36  > >>