Aktuálně

Projekt - Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice

Projekt - Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice

01.10.2019

Během prázdnin se v naší škole realizoval projekt Přírodovědná učebna a výtvarná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (konkrétně technické a řemeslné obory a přírodní vědy). Došlo ke stavebním úpravám odborných učeben - přírodovědné učebny na 2. stupni ZŠ a výtvarné učebny na 1. stupni ZŠ. K oběma učebnám byl zajištěn bezbariérový přístup a WC byla přestavěna na bezbariérová. Obě učebny byly vybaveny novým nábytkem a novými pomůckami. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality vzdělání ve vztahu k budoucímu uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Zde najdete fotodokumentaci. 

 

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

30.09.2019

Žáci 5. – 9. třídy si v pátek  27. září připomněli Evropský den jazyků. Každá z tříd představila vlajku, hymnu, hudební skupinu, dále pracovali na překladu zadané věty a vytvořili také kurzovní lístek. Vystoupení všech tříd byla velice nápaditá, nechyběly také ochutnávky tradičních pokrmů a scénky. Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

Výlet Školního parlamentu

Výlet Školního parlamentu

26.09.2019

Výlet na farmu rodiny Knytlových ve Velkých Svatoňovicích byl jako zahajovací schůzka skvělým nápadem. Nejen že jsme se mohli projet na koních, ale také jsme si mohli prohlédnout, co hospodaření na farmě obnáší. Více informací zde...Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

Zahrádkářská výstava

Zahrádkářská výstava

23.09.2019

Krásnou výstavu plnou barev podzimu – ať už v květinách či ovoci nebo výrobcích z papíru, dřeva a jiných materiálů - shlédli žáci naší školy. Pár ukázek barevné nádhery najdete ve fotogalerii.

Program 5. třídy Začínáme spolu

Program 5. třídy Začínáme spolu

12.09.2019

V těchto dnech proběhl v páté třídě adaptační program ve spolupráci s PPP Trutnov. Do této třídy přibylo 10 nových žáků, a tak byl zaměřen na vzájemné poznání žáků i nové třídní učitelky. Po oba dva dny byly děti vedeny k různým aktivitám (komunitní kruh, práce s dovednostmi, komunikační řetězec, hry aj.) Program se vydařil, i počasí nám přálo, a tak při hodnocení na konci akce děti mohly uvést, že získaly spoustu nových kamarádů.

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

09.09.2019

Svůj první den ve škole zahájili prvňáčci slavnostně v obřadní síni. Ve škole je pak čekal 5. září i jejich první projektový den, při kterém měli příležitost poznat celou budovu prvního stupně a seznámit se s jejich staršími spolužáky. Tento projekt je čistě zábavný, plný pohádkových úkolů a soutěží. Teď půjde jistě vše v klidu a pohodě!! Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

 

<< <  Stránka 3 z 33  > >>