Jak se žije v Podnebíně

06.02.2020

Jak

V lednu se žáci 8. a 9. třídy účastnili simulační hry Jak se žije v Podnebíně. Ve hře se stali zástupci obce a mohli si prakticky vyzkoušet, jaká adaptační opatření na změnu klimatu je možné realizovat na místní úrovni. Ve hře se tak žáci seznámili nejen s klimatickými dopady a možnými opatřeními, ale částečně i s fungováním obecního rozpočtu. Hru nám představili zástupci ekologického střediska SEVER Horní Maršov.Zpět