Uzavření školy - AKTUÁLNĚ

13.03.2020

Uzavření

Vážení rodiče a žáci,

od dnešního dne budete na stránkách - AKTIVITY - TŘÍDY nacházet pokyny k domácí práci pro jednotlivé třídy a předměty. Pokoušíme se zjistit emailové kontakty na žáky a na 1. stupni na rodiče. Tyto kontakty odešlete na emailové adresy třídních učitelů - viz. kapitola příslušné třídy. Pokud budete mít nejasnosti se zadáním učiva, napište dotaz na email třídnímu učiteli nebo vyučujícím jednotlivých předmětů, rádi vám poradí. Myslíme si, že je potřeba, aby děti zůstaly v kontaktu se školní prací. Zároveň prosíme, aby nikdo nepanikařil, že nové učivo nezvládá. Až to situace dovolí, učivo bude znovu procvičeno a doučeno.

Sledujte prosím naše stránky, způsob zadávání učiva a vzájemná komunikace se bude postupně tvořit.

Do ANGLIE v květnu určitě neodjedeme. Řešíme odstoupení od cestovní smlouvy. O podrobnostech budete informováni.

 

 

Zpět