Uvolňování opatření ve školství

27.04.2020

Uvolňování

Vážení rodiče,

dochází k uvolňování opatření ve školství. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Potřebujeme vědět, zda budete mít závazně zájem, aby vaše dítě od 25. 5. 2020 navštěvovalo školu. Výuka bude probíhat dle podmínek stanovených MŠMT a MZ.
Přesné organizační podmínky stanovíme, až budeme znát počty dětí, které se budou účastnit výuky. Předpokládáme, že školní družina by byla pouze pro 1. a 2. třídu. Jídelna bude vařit. O organizaci vás budeme včas informovat.
S touto informací vás osloví třídní učitelky individuálně. Odpovězte emailem nebo telefonicky do 4. 5. 2020 třídní učitelce, zda bude nebo nebude vaše dítě navštěvovat školu. Děkujeme.

V souvislosti s uvolňováním ve školství byla zveřejněna Vyhláška o hodnocení žáků za 2. pololetí zde

Zpět