Uvolňování opatření ve školství - 9. třída

04.05.2020

Uvolňování

VLÁDA svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků škol v budově škol. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Budou dodržována všechna hygienická opatření vydaná MZ a MŠMT.
Žáci by přicházeli do školy vždy v úterý, středu a čtvrtek od 10,00 hod. do 11,35 hod. Probíhala by příprava z českého jazyka, matematiky a výuka cizích jazyků.
Potřebujeme vědět, zda budete mít závazně zájem, aby se vaše dítě od 11. 5. 2020 účastnilo této výuky. Dodatečné zařazení po 11. 5. 2020 již nebude možné.
O dalších organizačních podmínkách vás budeme informovat, až budeme znát počet dětí, které se výuky účastní. Oběd v jídelně zajištěn nebude.
Při nástupu do školy 11. 5. 2020 musí žáci přinést podepsané čestné prohlášení, formulář přikládáme zde. U dětí, které spadají do skupiny osob s rizikovými faktory (viz čestné prohlášení), rozhodují zákonní zástupci, zda své dítě do školy pustí.
Odpovězte emailem nebo telefonicky (499886128) do 6. 5. 2020 třídní učitelce, zda bude nebo nebude vaše dítě navštěvovat za těchto podmínek školu. Prosíme pošlete i negativní odpověď. Děkujeme.

Zpět