Uvolňování opatření ve školství - 1. stupeň

14.05.2020

Uvolňování

Předkládáme vám informace o organizaci nástupu žáků z 1. stupně do školy od 25. 5. 2020.

Informace pro žáky 1. - 4. třídy zde

Informace pro žáky 5. třídy zde

Čestné prohlášení

Pokud budete mít dotazy k organizaci výuky, obraťte se na třídní učitelky.

Těšíme se na vás!

 

Zpět