Nový školní rok

28.08.2020

Nový

Vážení rodiče, milí žáci,
začíná nový školní rok, který bude značně ovlivněn preventivními opatřením k šíření COVID 19.

Co nás čeká?

1. 9. 2020
Školní rok začíná pro všechny žáky 1. – 9. třídy dne 1. 9. 2020.
1. třída začíná v 8, 30 hod. před Obřadní síní v M. Svatoňovicích – vezměte si roušky pro děti i pro sebe.
2. – 9. třída začíná v 7,55 hod. Děti budou čekat před školou a do tříd si je 1. den odvedou třídní učitelky.
Děti zapsané do ŠD budou chodit 1. den průběžně od 6,00 hod. a vychovatelky je zařadí do oddělení.
Výuka 1. školní den končí v 9,30 hod. ŠD je do 15,30 hod.

1. stupeň
Škola se bude v běžném provozu otvírat pro žáky 1. a 2. třídy od 7,35 hod. do 7,45 hod. a pro žáky 3. a 4. třídy v 7,45 hod. Konec výuky bude dle rozvrhu organizován tak, aby se v šatně potkávalo co nejméně tříd.
Oddělení ŠD budou rozdělena podle tříd 1. oddělení -1.+2. třída a 2. oddělení - 3.+4. třída. Provoz ŠD bude ve stejném rozsahu jako v předchozích letech od 6,00 hod. do 15,30 hod. Podrobné informace dostanete od vychovatelek.

2. stupeň
Do školy budou žáci 5. – 9. třídy přicházet dle pokynu třídní učitelky. Výuka bude probíhat v kmenových třídách, stěhovat se budou děti pouze na dělené hodiny.

Jídelna
Do jídelny budou děti odcházet podle stanoveného rozvrhu, aby se nepotkávaly se studenty ze SŠ a
1. a 2. stupeň. Mezi každou skupinou budou dezinfikovány stoly. Příbory budou připravené pouze pro danou skupinu. Na 1. stupni budou hlídat dobu odchodu na oběd vychovatelky a na 2. stupni bude děti o rozpisu informovat třídní učitelka.

Podrobné informace k organizaci provozu školy žáci dostanou od třídních učitelek.
Ve všech prostorech bude probíhat zvýšená dezinfekce dle pokynů MZ.
Každá místnost bude opatřena mýdlem, dezinfekcí a papírovými ručníky. Žáci budou 1. den seznámeni s dodržováním hygienických pravidel.

Kroužky
Zatím bude od října probíhat pouze kroužek Matematiky a Českého jazyka pro 9. třídu. Může dojít ke změně v průběhu roku.

Plavání
Rozhodnutí o konání výuky bude až v pondělí 31. 8., protože zatím nevíme, jak provozně je plavecká škola schopna zajistit, aby se děti nepotkaly s jinými školami.

Plavání se žáci 2. - 4. třídy nebudou v 1. pololetí účastnit !!!

Budou zrušeny všechny akce, kde se setkávají děti z různých škol.
Pokud zaznamenáte u dítěte jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, ponechte dítě doma. Pokud má dítě alergie nebo chronické onemocnění, informujte o tom třídní učitelku.
Každý žák by měl mít preventivně v tašce 1 roušku, pokud by onemocněl během výuky.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zpět