Přírodovědná exkurze 5. třídy

21.09.2020

Přírodovědná

Díky programu „Objevujeme přírodu za humny“ se žáci z 5. třídy naučili pravidlům výzkumné práce – zkoumali kvalitu vody pomocí jednoduchých badatelských metod. Program zkoumání vody v Lysečinském potoku připravil Dotek Horní Maršov, středisko ekologické výchovy. Fotky naleznete ve fotogalerii.

Zpět