Krizové opatření vlády

09.10.2020

Krizové

K 12. 10. 2020 bylo vyhlášeno krizové opatření vlády, které se týká základních škol.

V souvislosti se zaváděním distanční výuky došlo ke změně školního řádu. Nové znění školního řádu naleznete zde.

Informace ke způsobu distanční výuky naleznete zde.

Pro některé třídy se zavádí na 2. stupni od 12. 10. 2020 distanční výuka.

Na 1. stupni od 12. 10. 2020 nedochází v provozu školy ke změnám, pouze nově vyhlásilo MŠMT na 26. a 27. 10. 2020 volno. V provozu nebude v tyto dny ani školní družina.

Žáci se budou na 2. stupni distančně vzdělávat podle tohoto rozpisu:

 

Prezenční výuka –       

žáci jsou ve škole

Distanční výuka -                

žáci se vzdělávají doma

12. 10. – 16. 10. 2020

6. třída,  9.třída

7. třída, 8. třída

19. 10. – 23. 10. 2020

7. třída, 8. třída

6. třída, 9. třída

26. 10. – 30. 10. 2020

VOLNO – 1. – 9. třída

VOLNO- 1. – 9. třída

 

Rozvrh online hodin obdrželi žáci ve škole a budou ho mít i na webu – Aktivity – Třída.
Účast na online hodinách je povinná, neúčast je třeba omluvit.

Žáci mají možnost stravovat se v jídelně i v době distanční výuky. Na webu v Aktivity – Třída budou mít přesně stanovenou dobu, kdy mohou do jídelny přijít. Pokud se žáci v době distanční výuky nebudou stravovat v jídelně, je třeba oběd odhlásit.

Zpět