Otevření školy pro 1. a 2. třídu a možnost jídelny

13.11.2020

Otevření

Od středy 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy.

Žáci mají povinnost nosit během celého dne roušky. Děti by měly každý den nosit alespoň 2 čisté roušky (roušky je třeba každý den měnit a dezinfikovat), budou je mít uložené v sáčku.

Ve škole budou dodržovány požadované hygienické podmínky (dezinfekce všech prostor, větrání 2 x za hodinu, samostatné lavice pro každé dítě, oddělené WC pro obě třídy…).

 Organizace výuky:

 

Začátek výuky

Otevření školy pro žáky, kteří nejsou ve ŠD

Konec výuky

Oběd

1.třída

7,55 hod.

7,45 hod. - 7,55 hod.

11,35 hod.

11,55 hod.- 12,15 hod.

2. třída

7,45 hod.

7,35 hod. - 7,45 hod.

11,45 hod.

12,15 hod.- 12,35 hod.

 

Školní družina - bude v provozu od 6,30 hod. do 15,00 hod. Bude zvlášť oddělení ŠD pro 1. třídu – vychovatelka paní M. Jakubcová a zvlášť pro 2. třídu – vychovatelka paní L. Kociánová. Organizační pokyny obdržíte emailem.

Školní jídelna – v jídelně se vystřídají postupně obě oddělení ŠD.

Od 18. 11. 2020 mají možnost odebírat oběd za dotovanou cenu do hrnců i všichni žáci, kteří jsou na distanční výuce (3. - 9. třída). Obědy budou vydávány u bočního vchodu (vstup pro zaměstnance), kde si zazvoníte.

Výdejní doba: 11,30 hod. - 13,00 hod.

U výdeje dodržujte rozestupy a noste roušky!!!

Nezapomeňte si obědy od 18. 11. 2020 přihlásit.

Zpět