Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

28.12.2020

Informace

Ve stejném režimu pokračujeme ve výuce i od pondělí 11. 1. 2021.

 

Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze pro žáky 1. a 2. třídy.
Pro žáky 1. a 2. třídy je v provozu školní družina.
Pro žáky 3. - 9. třídy probíhá povinná distanční výuka. O rozvrhu online hodin budou žáky 3. - 9. třídy informovat třídní učitelky. Zadání na distanční výuku obdrží žáci do MS TEAMS.

Pokud budou sourozenci potřebovat půjčit počítač, je možné se pro něj dostavit v pondělí 4. 1. 2021 od 7,15 hod. ve škole.

Jídelna vaří.
Žáci na distančním vzdělávání mají nárok na příspěvek na oběd. Obědy se budou vydávat u bočního vchodu do jídlonosičů od 11,30 hod. do 13,00 hod. Dodržujte rozestupy.
Pokud nebudete využívat jídelnu, nezapomeńte si oběd odhlásit.


Případné dotazy pište třídním učitelkám.

Zpět