Hodnocení za 1. pololetí

25.01.2021

Hodnocení

Průběh vzdělávání je stále ovlivněn epidemiologickou situací a žáci od 3. do 9. třídy nemohou být osobně přítomni ve škole.

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí obdrží ve škole 28. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. třídy.

Žáci 3. až 9. třídy dostanou Výpis z vysvědčení, až budou osobně přítomni ve škole. Informaci o hodnocení za 1. pololetí obdrží rodiče žáků 3. až 9. třídy emailem dne 28. 1. 2021 od třídních učitelek. 

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, nebude probíhat prezenční výuka 1. a 2. třídy ani distanční výuka 3. až 9. třídy.

Zpět