COVID - nová opatření

27.02.2021

COVID

AKTUÁLNÍ INFORMACE!!!

Vážení rodiče,
Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021
do 23:59 hod.:
provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a případně zákonný zástupce).

Od pondělí 1. 3. 2021 nebude probíhat prezenční výuka 1. a 2. třídy, nebude v provozu školní družina.
V 1. a 2. třídě bude probíhat distanční výuka, pokyny k organizaci distanční výuky obdržíte od třídních učitelek.
Rodiče žáků 1. a 2. třídy si mohou odhlásit oběd ve školní jídelně (722 931 135) v pondělí 1. 3. 2021 ráno nebo mohou odebrat jídlo do jídlonosičů v době od 11,30 hod. do 13,00 hod.


Všichni žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy za běžnou cenu do jídlonosičů v době od 11,30 hod. do 13,00 hod.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, podle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí toto:

Ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo ve školském zařízení) je nutné nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ústa, nos), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC.

Do 28. února 2021 je možné místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

Toto nařízení se nevztahuje na strávníky ve školní jídelně v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Zpět