Nástup žáků do školy

07.04.2021

Nástup

Vážení rodiče,

k  12. 4. 2021 dochází k postupnému  rozvolňování v základní škole:

NOVÉ - instruktážní video k testování

 Na prezenční výuku nastupuje 1. stupeň ROTAČNĚ - střídání prezenční a distanční výuky po týdnu dle rozpisu:

A/  Lichý týden (od 12. 4. do 16. 4.)

PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

Třída

Školní družina

Příchod do školy

Začátek výuky

Konec  výuky

Jídelna

Školní družina

3.

od 6,30 hod.

7,30

7,45

12,20

12,40 – 13,00

do 15,30

4.

od 6,30 hod.

7,45

8,00

12,35

13,00 – 13,20

do 15,30

5.

--------------

7,30

7,45

Po, St   13,10

Út, Čt   12,15

Pá         11,25

13,20 – 13,40

12,20 – 12,40

11,40 – 12,00

------------------

 

1., 2. třída je v tomto týdnu doma na DISTANČNÍ VÝUCE  a pracuje dle stejného rozvrhu jako předchozí týdny

B/  Sudý týden (od 19. 4. do 23. 4.)

PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

Třída

Školní družina

Příchod do školy

Začátek výuky

Konec  výuky

Jídelna

Školní družina

1.

od 6,30 hod.

7,45

8,00

11,35

11,50 – 12,10

do 15,30

2.

od 6,30 hod.

7,30

7,45

11,50

12,10 – 12,30

do 15,30

 

3., 4., 5. třída je v tomto týdnu doma na DISTANČNÍ VÝUCE  dle stejného rozvrhu jako předchozí týdny

Děti budou čekat před školou po třídách, učitelka nebo vychovatelka je vyzvedne a předá informace k testování.

 

Povinné neinvazivní testování:

–bude probíhat 2x týdně – pondělí a čtvrtek

- jedná se o antigenní  testování  neinvazivními testy (vzorek se odebírá z přední části nosu)

- testování si budou provádět žáci sami, u žáků 1. a 2. třídy žádáme zákonné zástupce, aby s testováním dětem pomohli

- testování bude probíhat před školou (pokud bude pršet, tak ve vestibulu dle pokynu ) za přítomnosti učitelky, která žákům  poskytne návod 

- prostor na testování budeme muset vzhledem k charakteru současného počasí přizpůsobit venkovním teplotám

Testování –leták pro rodiče

Testování – leták pro žáky

Testy - certifikát

 

Ochrana nosu a úst:

- Pro zaměstnance- respirátory

- Pro žáky - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (zdravotní rouška - je třeba každý den měnit.)

 

Pro všechny ročníky je v současné době zakázán zpěv a tělesná výchova (bude nahrazeno jinou činností).  Bude se vyučovat dle rozvrhu ze září v plném rozsahu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Bude možná pro žáky 1. – 4. třídy (po dobu rotační výuky).

Každá třída bude v samostatném oddělení.

Od vychovatelek obdržíte emailem přihlášku, kde zapíšete dobu příchodu a odchodu v jednotlivých dnech.

 

Současná situace je pro všechny organizačně velmi náročná, věříme, že společnými silami zvládneme toto obtížné období. Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností, problémů nás oslovte, budeme se snažit situaci řešit.

Zpět