Začátek školního roku

30.08.2021

Začátek

Vážení rodiče, milí žáci,
prázdniny nám končí, proto mi dovolte připomenout základní organizační pokyny k zahájení nového školního roku.

Bohužel bude nový školní rok opět poznamenán opatřeními, které souvisí s prevencí COVID-19.

Školní rok zahajujeme ve středu 1. září. Prvňáky slavnostně přivítáme v Kulturním klubu v M. Svatoňovicích (změna z důvodu preventivních opatření).
Žáci ostatních tříd se dostaví před školu a vyčkají, kdy budou vyzváni třídními učitelkami, aby vstoupili do školy. Prosíme žáky, aby se zdržovali v rámci svého třídního kolektivu.

1/ Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků neinvazivními antigenními testy s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (1. třída se bude testovat až 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Netýká se žáků, kteří mají 14 dnů po ukončeném očkování nebo mají méně než 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19 (je nutné doložit; platí i potvrzení, která evidujeme z loňského školního roku), případně mají platný oficiální test (PCR test - ne starší 7 dnů, antigenní test - ne starší 72 hodin k příslušnému datu).
2/Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
3/Prosím neposílejte do školy žáky s respiračním onemocnění. Pokud mají žáci alergie, doložte lékařským potvrzením (zůstavají platná potvrzení z loňského roku).
4/Pokud se vyskytne ve škole případ onemocnění COVID-19, budeme informovat o konkrétních opatřeních, které nám ukládá MZd, příslušné zákonné zástupce.
5/Pokud se žáci v posledních 14 dnech vrátili ze zahraničí, dodržujte pokyny Ministerstva zahraničí pro návrat ze států s různým stupněm rizika.

Podrobné informace najdete v AKTIVITY - příslušná třída.

Přeji všem snad klidnější školní rok 2021/2022.

Dagmar Kostelecká - ředitelka školy

Zpět