Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice

17.09.2021

Přírodní

Děkuji všem rodičům, učitelkám a dětem, kteří pomohli s úpravou zahrady u 2. stupně. Udělal se velký kus práce. Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

 

Vážení rodiče žáků 5. - 9. třídy,
naše škola se zapojila do projektu Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 v rámci Národního programu životního prostředí.Jedná se o úpravu prostoru školní zahrady u budovy 2. stupně školy. Upravený prostor bude sloužit dětem o přestávkách, ale i při výuce. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci. Na realizaci se podílí vybraná firma, ale i žáci naší školy a učitelé. Pomáhají nám zaměstnanci obce.

Chtěli bychom požádat i Vás rodiče, pokud máte možnost, přijďte nám pomoci v úterý 21. 9. 2021 od 15,30 hod. do 17,00 hod. s úpravou terénu, setím trávy a výsadbou keřů.

Pokud si najdete čas, vezměte si prosím hrábě nebo motyku. Učité množství nářadí je možno zapůjčit i ve škole.

Těšíme se na Vás.

 

Zpět