Testování žáků ve školách od 3. 1. 2022

30.12.2021

Testování

Vážení rodiče,
Vláda ČR schválila následující změnu mimořádného opatření ve školách:

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
v týdnu, a to vždy v pondělí (nebo 1. den po příchodu do školy) a ve čtvrtek
- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí
- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci

Nově se bude měnit i registrace pozitivních testů a karanténa, tuto informaci jsme zatím z MŠMT neobdrželi.     

O těchto změnách vás budeme informovat.

2. 1. 2022

Nově informace k testování z MŠMT zde

Zpět